Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron laina Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoimintaan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
21. lokakuuta 2011 klo 12.30 FLE Standard Time

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt Wärtsilälle 150 miljoonan euron lainan, jolla Wärtsilä rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa useissa Euroopan maissa. Wärtsilä sijoittaa varat vuosina 2011–2012 moottoriteknologiansa edelleenkehittämiseen merenkulku- ja voimalakäyttöön. Sopimus 10 vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 21. lokakuuta 2011.

Wärtsilä on aloittanut merkittävän tutkimus- ja kehityshankkeen kehittääkseen edelleen 4-tahtimoottoreitaan osana yritysstrategiaansa. Hankkeen päätarkoituksena on vahvistaa Wärtsilän teknistä johtoasemaa sekä parantaa sen kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merenkulun ja energia-alan markkinoilla. Wärtsilän tavoitteena on kehittää moottoreita, jotka ovat entistä tehokkaampia, luotettavampia ja samalla alentaa niiden elinkaarikustannuksia ja parantaa ympäristösuorituskykyä.. Wärtsilällä on moottoriteknologian tutkimuskeskukset Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Vuonna 2010 Wärtsilä käytti tutkimus- ja kehityshankkeisiin 141 miljoonaa euroa.

"Olemme tyytyväisiä tähän Wärtsilän kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka parantaa merkittävästi kuljetusalan ja energiantuotannon polttoainetehokkuutta ja kestävää kehitystä. Nämä keskeiset tekijät tukevat EIP:n keskeisiä tavoitteita merenkulku- ja energiantuotantosektoreilla", totesi EIP:n johtaja Wilhelm Molterer sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

"Tuotekehityslaina on jatkoa pitkäaikaiselle ja läheiselle yhteistyöllemme Euroopan investointipankin kanssa. Laina on tärkeä ja sillä on varsin keskeinen merkitys tutkimus- ja kehitystoimintamme pitkäaikaisessa rahoittamisessa. Huipputason tuotekehitys on merkittävässä asemassa kilpailukykymme säilyttämisessä nopeasti muuttuvilla maailmanmarkkinoilla. Lisäksi laina tukee Wärtsilän entisestään vahvaa rahoitusasemaa Euroopan volatileilla rahoitusmarkkinoilla", sanoo Raimo Lind, Wärtsilän varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja.

Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnan pääalueita ovat 4- ja 2-tahtimoottorit, potkurit sekä kääntyvät potkurilaitteet, kiinteä- ja säätölapapotkurit, vaihteistojärjestelmät, tiivisteet ja laakerit sekä näiden integrointi. Wärtsilä toi ensimmäisenä yrityksenä markkinoille monipolttoaineteknologiaan perustuvat 2- ja 4-tahtimoottorit. Yhtiö on viime vuosina tuonut markkinoille useita kaasumoottoreita, joiden polttoainejoustavuus on erinomainen.

Muut teknologiat, kuten polttokennot ja biopolttoaineiden käyttö polttomoottoreissa, ovat myös keskeisiä tutkimusalueita. Muita esimerkkejä Wärtsilän menestyksekkäästä tuotekehityksestä ovat erilaiset pakokaasujen puhdistamiseen liittyvät ratkaisut, kuten rikkipesurit ja SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattorit haitallisten rikki- (SOx) ja typpioksidien (NOx) vähentämiseksi pakokaasuista. Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnoissa ympäri maailmaa työskentelee noin 700 henkilöä.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com  

Euroopan Investointipankki
Pär Isaksson
Puh. +352 621 345 895
p.isaksson@eib.org

© 2020 Wärtsilä