Wärtsilän entinen työntekijä syyllistynyt lahjontaan, yhtiö vapautettu syytteistä

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
21. maaliskuuta 2013 klo 10.00 FLE Standard Time

Pohjanmaan käräjäoikeus on katsonut Wärtsilä Finland Oy:n entisen johtajan syyllistyneen lahjontaan. Käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän samassa yhteydessä esittämän vaatimuksen yhteisösakosta Wärtsilä Finland Oy:lle ja velvoitti valtion korvamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.

Sittemmin eläkkeelle jäänyt johtaja oli vuonna 1997 palkannut konsultin Keniasta voimalaitosta koskevan tarjouksen yhteydessä. Käräjäoikeus katsoi syyttäjän kannan mukaisesti, että konsulttisopimuksen sanamuodosta huolimatta sopimuksen tarkoituksena ei ollut hankkia konsulttipalveluita, vaan sopimuksen puitteissa annettiin lahjoma.

Wärtsilän entinen johtaja kiistää syytteet ja aikoo valittaa hovioikeuteen.

Wärtsilä on tehnyt yhteistyötä keskusrikospoliisin ja oikeuslaitoksen kanssa tutkinnan aikana ja koko oikeuskäsittelyn ajan asian selvittämiseksi. Wärtsilä ei hyväksy lahjontaa tai minkäänlaisia muita väärinkäytöksiä liiketoiminnassaan. Wärtsilä edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan sisäisiä ohjeistuksia sekä lakeja ja määräyksiä.

Lisätietoja:
Marica Lassus
viestintäjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
puh. 050 2094

© 2020 Wärtsilä