Wärtsilä optimoi Viking Gracen LNG-järjestelmän ylläpidon

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
19. huhtikuuta 2018 klo 11.15 FLE Standard Time

Viking Grace
Teknologiakonserni Wärtsilä on solminut ylläpitosopimuksen Viking Line-varustamon kanssa. Sopimuksen kohteena on matkustaja-alus Viking Gracen Wärtsilä LNGPac, joka on polttoaineena käytettävän nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmä. Kyseessä on ensimmäinen LNG-käyttöisissä aluksissa hyödynnettävää Wärtsilä LNGPac-järjestelmää koskeva ylläpitosopimus. Viking Grace on ensimmäinen matkustaja-alus, joka käyttää nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoainelähteenä. Sopimus kattaa myös Wärtsilän LNGPac-järjestelmän kuntoon perustuvan ylläpidon (Condition Based Maintenance, CBM) sekä etätuen verkossa. Lisäksi Wärtsilä ja Viking Line pidentävät olemassa olevaa Viking Grace -aluksen ylläpitosopimusta viidellä vuodella.

Vuoden 2017 lopussa allekirjoitettu sopimus mahdollistaa Viking Gracen ylläpitotoimenpiteiden suunnittelun ja aikatauluttamisen aluksen omistajan liiketoiminnan mukaisesti, mikä parantaa kustannusten ennustettavuutta pitkällä tähtäimellä. Samalla parannetaan aluksen käyttövarmuutta ja maksimoidaan sen käytettävyysaikaa, mikä hyödyttää sekä omistajaa että matkustajia.

Uutuutena LNGPac-järjestelmää koskevassa sopimuksessa on kuntoon perustuva ylläpitojärjestelmä, joka kerää tietoa keskimääräisestä kaasun virtauksesta, lämmönsiirtimien lämpötilasta, energiankäytöstä sekä LNG-pumppujen paineesta. Tieto auttaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan ylläpitotoimenpiteitä, mikä parantaa kustannusten ennustettavuutta ja aluksen käytettävyysaikaa.

Wärtsilän LNGPac on kaasun käsittelyjärjestelmä LNG-käyttöisiin aluksiin. Järjestelmä koostuu Viking Grace -aluksella nesteytetyn maakaasun syötöstä, kahdesta varastosäiliöstä ja käsittelylaitteistosta sekä näihin liittyvistä, Wärtsilän kehittämistä turvallisuus- ja automaatiojärjestelmistä.

”Ympäristötekijöiden huomioiminen on toiminnallisen tehokkuuden optimoimisen lisäksi Viking Linelle erittäin tärkeää”, toteaa Viking Linen tekninen johtaja Ulf Hagström. ”Wärtsilä on kaksoispolttoaineiden sekä muun ympäristöä säästävän teknologian edelläkävijä ja on toistuvasti osoittanut ansioituneisuutensa Viking Linelle ja Viking Gracelle antamansa teknisen avun ja palvelun kautta. Tämän sopimuksen myötä saamme käyttöömme Wärtsilän täyden osaamisen ja tietämyksen.”

LNGPac-järjestelmän lisäksi Wärtsilä on toimittanut Viking Grace-alukseen neljä LNG-käyttöistä Wärtsilä 50DF -päämoottoria, keula- ja ohjaustunnelipotkurit sekä kaksi ruostumattomasta teräksestä rakennettua kiinteälapaista pääpotkuria sekä potkuriakselijohdot, joihin kuuluvat myös ympäristöä säästävät vannasputkien tiivistejärjestelmät. Wärtsilä on vastannut Viking Gracen ylläpidosta vuoden 2013 alusta, jolloin se otettiin käyttöön. Helmikuussa 2018 Wärtsilä ja Viking Line pidensivät Viking Gracen ylläpitosopimusta, joka kattaa kuntoon perustuvan ylläpidon sekä verkkotuen, viidellä vuodella.

Viking Gracen matkustajakapasiteetti on 2 800 matkustajaa, ja se kulkee Turun ja Tukholman välillä Itämerellä.

Lue lisää:

Lehdistötiedote 14.3.2013: Wärtsilälle Viking Gracen viisivuotinen huoltosopimus

Wärtsilä LNGPac 

Wärtsilä’s Lifecycle solutions for Marine industry

Lisätietoja:

Thomas Liljeqvist
Myyntipäällikkö
Wärtsilä Services
thomas.liljeqvist@wartsila.com
Puh. 044 515 7987

Hanna Viita
Markkinointijohtaja
Wärtsilä Services
hanna.viita@wartsila.com
Puh. 040 167 1755

© 2020 Wärtsilä