Wärtsilän entinen toimihenkilö syytön

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
18. joulukuuta 2009 klo 10.00 FLE Standard Time

Mustasaaren Käräjäoikeus on todennut Wärtsilä Finland Oy:n entisen johtajan syyttömäksi törkeään lahjomaan. Samalla syyttäjän vaatimus yhteisösakosta Wärtsilä Finland Oy:lle hylättiin.

Eläkkeellä oleva johtaja oli tehnyt konsulttisopimuksen Keniassa liittyen voimalaitoshankkeen tarjouskilpailuun vuonna 1997. Syyttäjän mukaan sopimuksella ei tavoiteltu konsulttipalveluja vaan kyseessä olisi ollut lahjoman anto. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet kokonaisuudessaan.

Tutkinnan kuluessa Wärtsilä teki yhteistyötä Keskusrikospoliisin kanssa pyrkien tapauksen selvittämiseen. Wärtsilä ei hyväksy lahjontaa tai minkäänlaisia muita väärinkäytöksiä liiketoiminnassaan. Wärtsilä edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan sisäisiä ohjeistuksia sekä soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Lisätietoja:
Johtaja, laki- ja henkilöstöasiat
Kari Hietanen
Wärtsilä Oyj Abp
puh. 010 709 5609

Viestintäjohtaja
Atte Palomäki
Wärtsilä Oyj Abp
puh. 010 709 5599

Viestintäjohtaja
Marica Lassus
Wärtsilä Finland Oy
puh. 050 2094

© 2020 Wärtsilä