Wärtsilä ja VTT johtavat propulsioteknologian tutkimusprojektia

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
18. maaliskuuta 2015 klo 10.00 FLE Standard Time

The Wärtsilä Propulsion Test Centre in Tuusula, Finland
Wärtsilä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT johtavat uutta teknologian tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kehittää propulsiotuotteita erityisesti arktisiin olosuhteisiin. ArTEco (Arctic Thruster Ecosystem, arktisten potkurien ekosysteemi) -projektiin osallistuu yhteensä kymmenen teollista ja akateemista yhteistyökumppania Suomesta ja muista maista.

ArTEco on kolmivuotinen projekti, joka alkaa vuonna 2015 ja päättyy vuonna 2017. Sen päätavoitteena on kehittää uutta teknologiaa arktisissa olosuhteissa käytettäviin propulsioratkaisuihin. Tutkimusohjelmassa on tarkoitus kehittää uusimpaan teknologiaan perustuvia simulointi- ja kuormanmääritysmenetelmiä ja tutkia mahdollisuuksia dynaamisten kuormien vaimentamiseen, tutkia ympäristöystävällisempien voiteluaineiden (EAL, Environmentally Acceptable Lubricants) käyttöä propulsiotuotteissa sekä uutta propulsiotuotteissa käytettävää sensoriteknologiaa.

Tämän projektin odotetaan luovan uutta teknologiaa, jolla on mahdollisuus merkittävästi parantaa propulsioratkaisujen kilpailukykyä kustannusten, koon ja luotettavuuden suhteen nyt markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Teknologian validointia varten valmistetaan täyden mittakaavan prototyyppi Wärtsilän propulsiolaitteiden testauslaitokseen Tuusulassa.

Projektissa pyritään erityisesti kehittämään ääriolosuhteiden potkurilaite, jota voidaan käyttää potkuriteknologian edistysaskelten esittelyyn. Wärtsilä uskoo, että tämä tutkimus luo perustan laajalle ja erittäin edistyneelle tuotevalikoimalle. Ohjelman kustannusarvio on 7,5 miljoonaa euroa.

"Entistä luotettavampien ja kilpailukykyisempien ratkaisujen kehittäminen jatkuu. Wärtsilän velvollisuus asiakkaitaan kohtaan on varmistaa, että sen tutkimus- ja kehitystoiminnan tukena ovat alan parhaat työkalut, tekniikat ja yhteistyökumppanit, jotta voidaan kehittää parhaat mahdolliset ratkaisut. Tämän projektiyhteenliittymän muodostaminen auttaa meitä säilyttämään asemamme merenkulkualan innovaatioiden ja teknisen kehityksen tiennäyttäjänä. Erityisesti uusimpaan teknologiaan perustuvat simulointimenetelmät sekä mahdollisuus uusien tuotteiden täyden mittakaavan validointiin pitävät meidät uuden teknologiakehityksen etulinjassa", sanoo Arto Lehtinen, liiketoimintajohtaja, Propulsion, Wärtsilä Ship Power.

Kuvalinkki
Kuvateksti: Wärtsilän propulsiolaitteiden testauslaitos Tuusulassa.

Mediayhteyshenkilöt:

Elias Boletis
Propulsiotekniikasta ja -ohjelmista vastaava johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh. + 31 416388525
elias.boletis@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä