Wärtsilä Finland Oy:lle yhteisösakkovaade vuonna 2001 Keniaan toimitettuun voimalaan liittyen

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
16. lokakuuta 2009 klo 10.00 FLE Standard Time

Yleinen syyttäjä on päättänyt vaatia yhteisösakkoa Wärtsilän tytäryhtiölle Wärtsilä Finland Oy:lle oikeusprosessissa, jossa tytäryhtiön entinen johtaja on syytteessä törkeästä lahjoman antamisesta. Syyttäjä vaatii yhtiölle määrättäväksi yhteisösakkoa vähintään 500.000 euroa. Vaatimus liittyy Keniaan vuonna 2001 toimitettuun voimalaprojektiin. Syyttäjä vaatii yhteisösakon lisäksi, että Wärtsilä Finland Oy:n projektista saama taloudellinen hyöty 3,4 miljoonaa euroa tuomitaan valtiolle menetetyksi. Yhtiö pitää syyttäjän vaatimuksia perusteettomina. Myös Wärtsilä Finlandin entinen johtaja kiistää häneen kohdistuvan syytteen.

Asian tutkinnan aikana Wärtsilä on antanut Keskusrikospoliisille kaiken mahdollisen avun tapauksen selvittämiseksi. Wärtsilän johto suhtautuu asiaan vakavasti ja pitää tärkeänä, että asia selvitetään mahdollisimman pikaisesti. Wärtsilä edellyttää, että kaikki sen työntekijät toimivat sisäisten ohjeiden sekä lakien ja säännösten mukaisesti. Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä liiketoiminnassaan.

Alustava käsittely Mustasaaren käräjäoikeudessa alkaa 23.10.2009.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Atte Palomäki
Wärtsilä Oyj Abp
puh. 010 709 5599

Viestintäjohtaja Marica Lassus
Wärtsilä Finland Oy
puh. 050 2094

© 2020 Wärtsilä