Wärtsilän yhteistoimintaneuvottelut Suomen osalta päättyneet

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
15. kesäkuuta 2016 klo 13.15 FLE Standard Time

Wärtsilä ilmoitti 28.4.2016 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoiminnoissaan Suomessa. Vähennystarpeeksi ilmoitettiin yhteensä noin 270 työpaikkaa Suomen kaikissa yhtiöissä ja toimipaikoissa. Henkilöstövähennykset Suomessa liittyvät Wärtsilän maailmanlaajuiseen uudelleenjärjestelyyn, joka johtuu heikosta markkinatilanteesta ja vaikeasta kilpailuympäristöstä.

Yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ovat nyt päättyneet, ja niiden lopputuloksena vähentämistarpeeksi on vahvistettu yhteensä 183 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä, joista 100 on työntekijöitä ja 83 toimihenkilöitä. Irtisanomisista 172 kohdistuu Vaasaan, 8 Turkuun ja 3 Helsinkiin. Kokonaismäärästä 160 henkilöä on Marine Solutions -liiketoiminnosta ja 23 Energy Solutions -liiketoiminnosta. Sen jälkeen, kun vähentämistarpeesta ilmoitettiin, on henkilöstömäärä Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoiminnoissa vähentynyt, ja tulee lähitulevaisuudessa vähenemään, luonnollisen poistuman kautta.

Lisäksi neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että lomautusmenettelyä voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Laajuus voi vaihdella eri toiminnoissa, kuitenkin siten, että se on maksimissaan 63 työpäivää per henkilö.

Tavoitteena on, että tieto irtisanomisista on annettu juhannukseen mennessä. Irtisanotuille henkilöille tarjotaan tukea eri muodoissa, esim. työnhakuvalmennusta, rahallista koulutustukea, muuttoavustusta sekä starttirahaa oman yrityksen perustamista varten.

Wärtsilä ilmoitti aiemmin myös keskittävänsä yhä enemmän moottoreiden tuotekehitystä Suomeen tavoitteena suunnittelusyklien lyhentäminen. Moottoreiden testausta ja validointia vahvistetaan Vaasassa, ja siihen liittyen tutkitaan myös mahdollisia investointeja.

”On todella ikävää, että joudumme tekemään näinkin isoja työpaikkavähennyksiä, vaikka pystyimme alentamaan alkuperäistä lukua muilla toimenpiteillä. Markkinatilanne näyttää kuitenkin niin haastavalta lähivuosina, että kapasiteettisopeutuksia ja joustoa on tässä tilanteessa haettava. Positiivista järjestelyissä on se, että yhteistyö T&K:n ja tuotannon välillä tiivistyy entisestään Vaasassa”, toteaa Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Wärtsilä työllisti maaliskuun lopussa 3 539 henkilöä Suomessa, joista 2 902 Vaasassa, 354 Turussa ja 283 Helsingissä.

Wärtsilä-konserni työllisti maaliskuun lopussa 18 427 henkilöä maailmanlaajuisesti. Työpaikkojen vähentämistarve konsernitasolla on yhteensä noin 550 työpaikkaa, joilla tähdätään noin 50 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin. Muissa maissa, joita muutokset koskevat, henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ja toimenpiteet etenevät kunkin maan käytäntöjen ja lakien mukaisesti.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Stefan Damlin, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 557 0726
Henkilöstöjohtaja Arto Hyytiä, Wärtsilä Finland Oy, puh. 040 082 4940

© 2020 Wärtsilä