Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnan yhteistoimintaneuvottelut Suomen osalta päättyneet

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
13. marraskuuta 2015 klo 8.30 FLE Standard Time

Wärtsilä ilmoitti 21.9.2015 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut Marine Solutions -liiketoiminnossaan Suomessa heikon markkinatilanteen vuoksi. Tavoitteena oli vähentää 160 työpaikkaa Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut ovat nyt päättyneet ja niiden lopputuloksena vähentämstarpeeksi on vahvistettu 110 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Kyseinen määrä sisältää sekä irtisanottavat henkilöt että eläkkkeelle sopimuksen mukaan siirtyvät henkilöt. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin lomautusmahdollisuudesta, jolla irtisanottavien määrää pystyttiin alentamaan. Lomautusten määrät ja toteutusmallit tulevat vaihtelemaan Marine Solutionsin eri toimintojen tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

Sen jälkeen, kun vähentämistarpeesta ilmoitettiin, on henkilöstömäärä vähentynyt ja tulee lähitulevaisuudessa vähenemään luonnollisen poistuman kautta. Näiden lisäksi yt-prosessissa sovittujen menettelytapojen myötä tullaan kokonaistavoite saavuttamaan.

Wärtsilä työllisti syyskuun lopussa 3640 henkilöä Suomessa. Suurin osa irtisanomisista koskee Vaasaa, eli hieman alle 100 henkilöä. Tavoitteena on, että toimenpiteet on läpiviety marraskuun loppuun mennessä. Irtisanotuille henkilöille tarjotaan tukea sekä apua uudelleentyöllistymisessä.

Henkilöstövähennykset Suomessa ovat osa Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnon heinäkuussa ilmoittamaa maailmanlaajuista uudelleenjärjestelyä, joka johtuu globaalisti heikosta markkinatilanteesta. Työpaikkojen maailmanlaajuinen vähentämistarve on yhteensä noin 600 työpaikkaa. Muissa maissa, joita muutokset koskevat, henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ja toimenpiteet etenevät kunkin maan käytäntöjen ja lakien mukaisesti.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Stefan Damlin, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 557 0726
Viestintäjohtaja Marica Lassus, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 2094 

© 2020 Wärtsilä