Wärtsilän Vaasan toimitusyksikkö säästää energiaa uudella tekniikalla

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
12. marraskuuta 2014 klo 10.00 FLE Standard Time

Wärtsilä Finland Oy on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan ainakin 10 %:lla vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 keskimääräiseen energiankulutukseen. Lukuisia energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä ja parannuksia on jo toteutettu, ja uudella konvertteritekniikalla otetaan vielä isompi harppaus eteenpäin energiansäästämisessä. Kesällä 2015 otetaan käyttöön uudenlainen verkkovaihtosuuntaaja täydessä laajuudessaan, joka mahdollistaa moottoreiden koeajossa tuotetun sähkön hyödyntämisen valtakunnan sähköverkossa. Hanke on osa Granlund Oy:n Wärtsilälle toteuttamaa energiansäästöselvitystä ja toimeenpanoehdotusta.

Granlund on selvityksessään ehdottanut energiansäästöön useita toimenpiteitä niin tuotannolle kuin rakennuksille. Merkittävä osa energiansäästöstä saadaan aikaan käyttämällä metalliteollisuudelle uudenlaista konvertteritekniikkaa hyödyntävää verkkovaihtosuuntaajaa, joka pohjautuu tuulivoimaloissakin käytettävään menetelmään.

Asiakasmoottoreiden koeajo muodostaa hyvin merkittävän sähköntuotantopotentiaalin, sillä koeajossa syntyy kaukolämmöntuotannon lisäksi vuositasolla jopa 10 000 MWh verkkovaihtosuuntaajien kautta sähköverkkoon syötettävää sähköenergiaa. Koeajossa tuotetun sähkön hyödyntäminen vastaa noin 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista lämmitystä ja vähentää vuosittain noin 2 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä Suomen sähköntuotannossa. Järjestelmä toteutetaan kahdessa vaiheessa ja järjestelmän ollessa täysin valmis kesällä 2015 voidaan jopa 26 MW teholla tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon.

– Erityispiirteenä Vaasan toimitusyksikössä on energiankulutuksen jakauma, jossa suurimman yksittäisen energiankäytön muodostaa asiakasmoottoreiden koeajossa käytettävät polttoaineet. Tämän takia myös suurimmat säästöt saadaan aikaan hyödyntämällä tuotettua koeajoenergiaa. Ilman tätä hanketta ei 10 %:n tavoitetta olisi mahdollista saavuttaa, arvelee Wärtsilässä projektista vastaava Heikki Humalamäki.

Wärtsilä on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2008–2016, joka on jatkoa kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 1997 käynnistämille vapaaehtoisille energiansäästösopimuksille. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on määrittänyt ohjeelliseksi energiansäästötavoitteeksi 9 % vuodelle 2016, jonka Wärtsilä pyrkii ylittämään yhdellä prosenttiyksiköllä.

– Sen lisäksi, että Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja merenkulun ja voimantuotannon markkinoille, olemme myös sitoutuneet energiatehokkuuteen omassa toiminnassamme. Wärtsilä oli mukana jo vapaaehtoisessa energiansäästösopimuksessa ja on siitä lähtien tehnyt yhteistyötä mm. Granlund Oy:n kanssa energian säästämiseksi, kertoo johtaja Marko Vainikka, joka vastaa yhteiskuntasuhteista ja kestävästä kehityksestä Wärtsilässä.

Vaasalaisyritykset The Switch ja VEO ovat laitetoimittajia projektissa.

Lisätietoa
Heikki Humalamäki
projektijohtaja
Wärtsilä Finland Oy
puh. 010 709 2478
heikki.humalamaki@wartsila.com

Marica Lassus
viestintäjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
puh. 050 2094
marica.lassus@wartsila.com

Matti Urjo
osastonjohtaja
Granlund Oy
puh. 050 525 2242
matti.urjo@granlund.fi

© 2020 Wärtsilä