Wärtsilä mukana koululaisille suunnatuissa Yrityskylissä Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
12. joulukuuta 2019 klo 0.00 FLE Standard Time

Wärtsilä on osallistunut jälleen tänä syksynä Yrityskylä Pohjanmaan ja ensimmäistä kertaa Yrityskylä Varsinais-Suomen toimintaan. Yrityskylän oppimiskokonaisuus on suunnattu ala- sekä yläkoululaisille. Pohjanmaan Yrityskylä järjestetään Vaasassa alueen kuudesluokkalaisille. Alakoululaisille tarkoitettu Yrityskylä toimii koululaisten yhteiskuntana, jossa he työskentelevät valitsemassaan yrityksessä ja ammatissa. Varsinais-Suomen Yrityskylä järjestetään Turussa, jossa yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat yritysten toimintaan pelien kautta. Yläkoululaisille tarkoitetussa Yrityskylässä oppilaat johtavat yritystä kilpaa kansainvälisillä markkinoilla.

 Yrityskylä

Wärtsilästä Pohjanmaan Yrityskylässä mukana oleva Talent Acquisition -ryhmän vetäjä Minna Niemi painottaa Wärtsilän osallistumisen tärkeyttä Yrityskylään. ”Yrityskylässä nuoret pääsevät tutustumaan Wärtsilän toimintaan ja yrityskulttuuriin sekä työtehtäviin samalla kun he oppivat yhteiskunnassa tärkeitä yhteistyötaitoja, yrittäjyyttä sekä sinnikkyyttä. Haluamme tuoda teknologian ja innovoinnin lähelle nuoria, mikä on mahdollista Yrityskylän kautta. Yrityskyläkin toimii ekosysteemi-ajattelulla, joka on myös Wärtsilälle tärkeä toimintamalli”, Minna sanoi.

Varsinais-Suomen Yrityskylässä on Wärtsilästä mukana Business Control -johtaja Jyrki Koivisto. Hän pitää Yrityskylää hyvänä konseptina, jolla on suuri merkitys siihen, millainen mielikuva nuorilla kehittyy Wärtsilästä. ”Nuoret ovat otollinen yleisö kestävän kehityksen aiheelle, sillä ympäristön huomioiminen ja tuotteiden kehittäminen sen näkökulmasta sopivat nuorten arvoihin. Yrityskylän järjestelyt ovat mielestäni erinomaisia ja nuoret ovat erittäin innostuneita ja aktiivisia”, Jyrki kertoi.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus lisää koululaisten tietoutta Wärtsilän yritystoiminnasta, tuotteista sekä kestävästä kehityksestä. Myös koululaisilta saatu palaute on ollut hyvää. ”Tiesimme etukäteen, että Wärtsilässä valmistetaan moottoreita, mutta halusimme tietää lisää siitä, mitä Wärtsilässä tehdään, ja onko se parempi kuin muut yritykset”, kuudesluokkalaiset kertoivat Wärtsilän edustajien vieraillessa Pohjanmaan Yrityskylässä. Varsinais-Suomen Yrityskylässä jo vierailleet yhdeksäsluokkalaiset kertoivat oppineensa ryhmätyötaitoja sekä ymmärtäneensä, että Wärtsilä on ympäristöllisesti vastuullinen yritys. Wärtsilä on ollut mukana Yrityskylän toiminnassa vuodesta 2013.

© 2020 Wärtsilä