Wärtsilä tukee Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hanketta ja sitoutuu kolmeen ympäristölupaukseen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
10. helmikuuta 2010 klo 14.00 FLE Standard Time

Wärtsilä tukee Baltic Sea Action Groupin Itämeren pelastusohjelmaa. Itämerellä toimivana ja ympäristöratkaisujen kehittämiseen vahvasti sitoutuneena yrityksenä Wärtsilä on tehnyt kolme ympäristölupausta:

1. Wärtsilä lahjoittaa viiteen Itämerellä jatkuvasti liikennöivään alukseen potkuriakselin öljyn vuotamisen estävän tiivisteen Wärtsilän rikinpoistopesurin asennuksen yhteydessä.

2. Wärtsilä kehittää konsulttipalvelukonseptin, jonka tavoitteena on lisätä laivayhtiöiden, varustamojen, luokituslaitosten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien ympäristötietoisuutta. Lisäksi palvelun tavoitteena on tarjota mitattavia menetelmiä, joiden avulla laivaliikenteen aiheuttamia päästöjä Itämereen voidaan vähentää.

3. Wärtsilä sisällyttää laajan ympäristökoulutuksen Land and Sea Academy -koulutuskeskustensa kurssiohjelmiin. Ympäristötietoisuutta lisäävien kurssien kohderyhmiä ovat laivayhtiöt, merenkulun palveluyritykset ja laivojen henkilökunta.

“Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa pääpaino on ympäristöasioissa. Kehitämme ratkaisuja, tuotteita ja palveluja, jotka vähentävät merikuljetusten ympäristövaikutuksia. Sitoutumalla Baltic Sea Action Groupin hankkeeseen haluamme kiinnittää huomion Wärtsilän meriteollisuusosaamiseen ja pitkään kokemukseen. Nämä tarkkaan kohdennetut konkreettiset toimet ovat vankka perusta Itämerellä toimivien laivayhtiöiden pyrkimyksille pienentää ympäristöjalanjälkeään”, totesi Wärtsilä Services -liiketoiminnan johtaja Christoph Vitzthum puhuessaan Baltic Sea Action Summit -kokouksessa Helsingissä 10. helmikuuta.

Wärtsilän rikinpoistopesuri on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa markkinoilla oleva rikkipäästöjen vähentämiseen kehitetty sertifioitu tuote, joka täyttää Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) vaatimukset. Vuotamaton tiiviste, joka lahjoitetaan ympäristölupauksemme mukaisesti maksutta rikinpoistopesurin mukana, estää öljyvuodot potkuriakselista. Perinteistä tiivistejärjestelmää käytettäessä vuoto voi olla jopa kaksi litraa voiteluöljyä akselia kohden päivässä.

Joka hetki noin 2000 alusta on liikenteessä Itämerellä. Määrän odotetaan kasvavan noin 3500 alukseen vuoteen 2015 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Wärtsilän tiivisteellä voidaan estää tuhansien öljylitrojen pääsy meriveteen.

Wärtsilä tarjoaa ilmaan ja veteen vapautuvien päästöjen vähentämistä koskevan ydinosaamisensa ohella myös konsulttipalvelua ja koulutusta tarkoituksenaan lisätä ympäristövaatimusten ja saatavilla olevien ratkaisujen yleistä tuntemusta.

Lisätietoja:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Arnauld Filancia
Johtaja, Markkinointi- ja viestintä
Wärtsilä Services
Puh: +33 632516969
arnauld.filancia@wartsila.com

Britt-Mari Kullas-Nyman
Ympäristöpalvelujen päällikkö
Wärtsilä Services
Puh: 040 5522561
britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä