Wärtsilän yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ovat päättyneet

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
7. marraskuuta 2019 klo 14.00 FLE Standard Time

Wärtsilä ilmoitti 25.9.2019 jatkavansa tammikuussa 2019 julkaistua maailmanlaajuista sopeuttamisohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuuden kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja. Tämän johdosta Suomessa aloitettiin kaikkia Wärtsilän yhtiöitä ja toimipaikkoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden vähennystarpeeksi ilmoitettiin enimmillään 200 työpaikkaa. 

Suomen osalta yhteistoimintaneuvottelut ovat nyt päättyneet, ja niiden lopputuloksena vähentämistarpeeksi on vahvistettu yhteensä 92 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä, jotka ovat pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä. Irtisanomisista 75 kohdistuu Vaasaan, 5 Turkuun ja 12 Helsinkiin. Kokonaismäärästä 66 henkilöä on Energy-liiketoiminnosta ja 26 Marine-liiketoiminnosta sekä tukitoiminnoista.

”On henkilöstön kannalta erittäin raskasta, että jouduimme toistamiseen vuoden sisällä uudelleenarvioimaan organisaatiomme mitoitusta muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Valitettavasti epävakaa maailmantalous ja geopoliittinen tilanne sekä energiapolitiikan epävarmuus keskeisillä uusmyyntimarkkinoillamme ovat heikentäneet tilauskertymää, joten toimintojen sopeuttaminen on välttämätöntä. Saimme alennettua alkuperäistä vähennystarvetta huomattavasti, mutta silti etenkin Vaasaan kohdistuvat henkilöstövaikutukset ovat suuret, koska merkittävä osa Energy-liiketoiminnon henkilöstöstä on Vaasassa”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Wärtsilä työllisti lokakuun lopussa Suomessa 3905 henkilöä, joista 3037 Vaasassa, 377 Turussa ja 491 Helsingissä.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä