Wärtsilä osallistuu Dialogiin – yhteiseen hankkeeseen tulevaisuuden työntekijöiden kanssa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
6. toukokuuta 2011 klo 10.00 FLE Standard Time

Wärtsilä ja kahdeksan muuta suomalaista yritystä haluaa luoda parempaa työelämää yhdessä tulevaisuuden työntekijöiden kanssa. Wärtsilä, Accenture, Kone, Pohjola, Outokumpu, Sanoma, UPM ja Valio osallistuvat vuonna 2011 Dialogi – Uusi työ on täällä – hankkeeseen. Dialogi-hankkeen tavoitteena on selvittää vuosittain työelämän muutosta yhdessä opiskelijoiden ja mukaan valittujen yritysten kanssa, sekä mahdollistaa aito dialogi työnantajien ja tulevien työntekijöiden kesken. Tarkoituksena on mahdollistaa parempi vuoropuhelu työnantajien ja tulevaisuuden työntekijöiden kanssa ja sitä kautta luoda Uutta työtä, joka motivoi, innostaa ja tuottaa tulosta. Hyvä työn tekemisen tapa luodaan yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Wärtsilä haluaa olla kehittämässä parempaa työelämää voimakkaasti tulevaisuuteen suuntautuen. ”Wärtsilä lähti mukaan Dialogi-hankkeeseen, koska haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työtä ja työelämää ja mikä tärkeintä, tämän hankeen puitteissa tämä keskustelu ja kehittäminen tapahtuvat tulevaisuuden tekijöiden kanssa”, sanoo Päivi Castrén, Wärtsilän henkilöstöjohtaja.

Dialogi käynnistyy kyselytutkimuksella, joka selvittää Aalto-yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden asenteita työhön ja sen tekemiseen. Lisäksi haastattelemalla mukana olevien yritysten johdon edustajia, selvitetään yritysten työskentelytapoja sekä sitä, millaista työtä niillä on valmius tarjota tulevaisuudessa. Tämän jälkeen 100 Aalto-yliopiston huippuopiskelijaa saa kutsun syventävään kyselytutkimukseen, jossa poraudutaan entistä syvemmälle siihen, mistä asioista Uusi työ muodostuu. Viimeisessä vaiheessa istutaan kirjaimellisesti samaan pöytään luomaan Uutta työtä – opiskelijat ja yritysten johtoryhmien edustajat ideoivat tulevaisuuden työtä yhteisessä työpajassa.

Tutkimuksen tuloksista selviää muuan muassa
• mistä asioista Uusi työ koostuu – Uuden työn trendit
• tulevaisuuden johtajia ja osaajia – keitä he oikein ovat?
• asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti ja negatiivisesti työnantajien ja työn tekemisen mielikuvaan opiskelijoiden keskuudessa
• millaisia työntekijöitä ja millaisiin tehtäviin yritykset hakevat ihmisiä tällä hetkellä
• osallistuvan yrityksen valmiudet ja kiinnostus Uuteen työhön.

Dialogi-hankkeen tulokset julkaistaan raportissa helmikuussa 2012.

Lue lisää Dialogi-hankkeen www-sivuilta. Hankkeen Facebook-sivuilla kenellä tahansa on mahdollisuus tykätä ja kommentoida sekä osallistua keskusteluun siitä, mitä Uusi työ on.

© 2020 Wärtsilä