Wärtsilä mukana järjestämässä EqualiTechiä - teknologiaopiskelua ja alan diversiteettiä kannustava tapahtuma

Wärtsilä Finland Oy, Paikallinen uutinen, 5 maaliskuuta 2021 at 09.00 UTC+2

Teknologia-ala on laaja ja herättää nuorissa monenlaisia kysymyksiä mitä tulee opintojen valintaan. Juuri näihin kysymyksiin tapahtuma EqualiTech pyrki vastaamaan, kun tapahtuma järjestettiin virtuaalisena 24.2. Tapahtuma oli suunnattu nuorille lukiolaisille Pohjanmaalla ja erityisesti tähtäimessä olivat nuoret naiset, joita tapahtuman toivottiin kannustavan uskaltautumaan tulevaisuudessa tekniikan alalle.

”Monimuotoisuus ja sukupuolten tasapuolisuus ovat yrityksille tärkeitä, koska ne vaikuttavat yrityksen innovaatiotasoon, työntekijöiden pysymiseen yrityksessä, työtyytyväisyyteen ja jopa yrityksen tulokseen. Monelle nuorelle voi kuitenkin olla epäselvää, mitä kaikkea laaja ala kuten tech-ala pystyy tarjoamaan. Tässä halusimme olla avuksi tuomalla erilaisia esimerkkejä esille”, Tiia-Maria Kinnula, Vaasa Entrepreneurshipin (VESin) puheenjohtaja ja yksi tapahtuman järjestäjistä sanoo.

Karita Luokkanen-Rabetino ja Tiia-Maria Kinnula toimivat tapahtuman vetäjinä.

Virtuaalisen tapahtuman aikana opiskelijat saivat kuulla esityksiä eri aloilla työskenteleviltä naisilta, ja myöhemmin heidät jaettiin ryhmiin keskustelemaan eri teknologia-alojen asiantuntijoiden kanssa perustuen heidän omaan kiinnostuksen kohteeseensa. Yksi keskusteluryhmien aiheista oli ”Intro to Game Design and Robotic Process Automation”, jonka juonsi Wärtsilän Visa Ekblom.

Yksi puhujista päivän aikana oli Emilia Kilpua, avaruusfysiikan dosentti Helsingin yliopistolta. Emilia kertoi opiskelijoille omasta taustastaan, ja miten hän päätyi tech-alalle. Hänen viestinsä nuorille oli uskaltaa tähdätä kohti teknologia-alan uraa. ”Alalla tulet tarvitsemaan fysiikkaa ja matematiikkaa, mutta kenenkään ei tarvitse olla aiheissa superhyvä. Paljon riippuu sitä, miten kiinnostunut olet, ja oletko valmis tekemään töitä sen eteen”, hän sanoi.

Essi Jukkala, Lead Game Developer Wonderhsopista kertoi myös oman tarinansa siitä, miten hän päätyi alalle. Hänen oma tiensä kohti alaa ei ollut mitenkään suora, ja hänellä kesti hetki ymmärtää, miten hänen rakkautensa pelejä kohtaan voisi muuttua myös uraksi. Essi suositteli lämpimästi tech-alaa kaikille edes hieman alasta kiinnostuneille. ”Tällä alalla on aina uusia haasteita ja enemmän opittavaa. Tarvitsemme teknologiaa pystyäksemme luomaan uusia innovaatioita ja ratkomaan oikeita ongelmia, jopa isoja ongelmia kuten ilmastonmuutokseen liittyviä. Teknologia-alan opiskelut antavat hyvän perustan monille uramahdollisuuksille, ja ala tarvitsee meitä kaikkia. Erilaisia taustoja ja näkökulmia tarvitaan uusien innovaatioiden luomiseen”, hän sanoi.

Nina Agards, Nordic Innovation -organisaatiosta, oli Essin kanssa samaa mieltä. ”Tarvitsemme monipuolisen ryhmän erilaisia ihmisiä pystyäksemme ratkomaan vaikeita haasteita. Pohjoismaissa luulemme useasti että toimialamme ovat hyvin tasapuoliset, mutta tämä ei valitettavasti pidä paikkansa. Teknologia-alalla on vakava puute naisista, varsinkin yrittäjäpuolella”, hän sanoi. Hänen vinkkinsä opiskelijoille oli pitää omat ydinarvot vahvasti mielessä kun miettii mitä alaa haluaa tulevaisuudessa opiskella. ”On tärkeätä miettiä miten itse voin edesauttaa niitä arvoja, jotka ovat minulle tärkeitä. Kuuntele sydäntäsi ja elä arvojesi mukaan."

Tapahtuma lisäsi opiskelijoiden kiinnostusta teknologiasta

Mitatakseen tapahtuman menestystä opiskelijoilta kerättiin dataa ja palautetta. ”Opiskelijoiden palaute on ollut suurimmaksi osaksi positiivista. Jotta pystyisimme mittaamaan tapahtuman menestystä pyysimme osallistujia täyttämään kyselyn ennen tapahtumaa sekä tapahtuman jälkeen. Vastaukset näyttivät, että ennen tapahtumaa 30% osallistujista eivät olleet lainkaan kiinnostuneita teknologia-alan tarjoamista mahdollisuuksista tai suhtautuivat neutraalisesti niitä kohtaan. Tapahtuman jälkeen sama luku oli enää 15% ja lopuksi vielä 85% vastaajista sanoi olevansa joko kiinnostuneita tai todella kiinnostuneita näistä mahdollisuuksista”, Tiia-Maria selittää.

Opiskelijat antoivat myös positiivisia vastauksia avoimessa palautekentässä. ”Parasta oli päästä näkemään miten monella eri tapaa voi päästä teknologia-alalle, ja oppia miten monta eri osa-aluetta ala pystyy tarjoamaan. Oli myös kiva ymmärtää miten paljon eritaustaisia ihmisiä alalta löytyy”, yksi osallistujista oli kirjoittanut.

Tapahtumaan osallistui noin 100 lukiolaista ja tapahtuman pääjärjestäjänä toimi VES. Tapahtuman pääsponsorit olivat Wärtsilä ja ABB.

Muita tapahtumaa tukevia olivat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Vaasan Yliopisto, VAMK, Nordic Energy Equality Network, EnergyVaasa, WestEnergy ja Naisjärjestöjen keskusliitto.