Suomen energisin kesätyöpaikka haussa – Vaasan seudun energialähettiläälle 30 000 euroa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
3. helmikuuta 2012 klo 9.00 FLE Standard Time

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Energy Vaasa -verkosto hakevat energialähettilästä kesä–elokuuksi. Valittu henkilö saa kesätyöstä peräti 30 000 euroa ja yhteistyökumppanien tuella hänelle järjestetään mm. auto, hotellimajoitus, kuntosalikortti ja ruokailu.

Tehtävissään energialähettiläs perehtyy alueen energiakeskittymän yrityksiin, muun muassa Wärtsilään, viikko kerrallaan ja kertoo kokemuksistaan pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan energia-alalle ja upeat verkostoitumismahdollisuudet. Haku päättyy 4. maaliskuuta 2012.

Näkyvän rekrytoinnin taustalla on energiamarkkinoiden kasvu, jossa uusiutuvan energian tuotantomuodot ja hajautettu energiatuotanto ovat merkittävässä roolissa. Vaasan seudulla on tällä hetkellä maan paras työllisyystilanne, ja alueen yritykset haluavat rekrytoida lisää osaajia. Parhaillaan on meneillään myös kesätyöntekijöiden haku.

Vaasan seudulla on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, josta lähtee 12 % Suomen teknologiaviennistä. Energia-ala työllistää seudulla jo noin 10 000 ihmistä, mutta tavoitteena on löytää saman verran lisää tekijöitä vuoteen 2020 mennessä. Seudun väestönkasvu on ylittänyt selkeästi Tilastokeskuksen ennusteet.

Energialähettilään työnantajina toimivat Wärtsilä, ABB, Vaasan Energiainstituutti, Mervento, Citec, VAMP, Wapice, VNT Management, Vaasan Sähkö, Leinolat Group, Stormossen ja VASEK.

Lisätietoja:

© 2020 Wärtsilä