T&K:n avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Tuemme merenkulku- ja energiamarkkinoiden kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta hyödyntämällä digitalisaatiota ja älykkäiden teknologioiden kehitystä uusissa tuotteissamme ja ratkaisuissamme. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneistamme tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaitamme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toimintamallin ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet tukea asiakkaitaan luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentämisessä.

Wärtsilä kehittää sekä Energy- että Marine-liiketoiminnoissaan teknologioita, jotka ovat jatkuvasti kiristyvien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Uusilla teknologioilla vastataan sekä nykyisiin että tuleviin kestävää kehitystä koskeviin vaatimuksiin. Yksi suuntauksista vie kohti biopolttoaineiden, synteettisten polttoaineiden ja muiden hiilineutraalien polttoaineiden käyttöä, ja Wärtsilällä on muutoksen mahdollistava osaaminen sekä teknologia ja tuotteet.

Uusien ratkaisujemme laadun ja niiden markkinoilletuontiajan optimointiin käytetään yhä useammin simulointia, modularisointia sekä virtuaalista testausta ja validointia. Painopiste on jatkuvassa parantamisessa, millä varmistetaan luotettavuus ja turvallisuus laadusta tinkimättä. Tuotteet tuodaan markkinoille vasta, kun ratkaisut ovat läpäisseet prosessin kaikki vaiheet ja niiden suorituskyky täyttää Wärtsilän korkeat vaatimukset.

Nopeampaa asiakasarvon luontia avoimella innovaatiotoiminnalla

Mielekkäiden yhteyksien luominen eri sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, toimittajiin, kumppaneihin, valtion virastoihin, yliopistomaailmaan ja startup-yrityksiin, on avoimen innovaatiotoimintamme perusta. Yhteistyössä ekosysteemimme kanssa pystymme merkittävästi lyhentämään innovaatioiden markkinoilletuontiaikaa ja vastaamaan nopeammin markkinoiden uusiin tarpeisiin. Lisäksi varmistamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa, että kaikki uudet tuotteet ja ratkaisut luovat mahdollisimman paljon lisäarvoa kokoonpanolinjalta koko laitteiston elinkaaren loppuun asti.

Avointa innovaatiomallia tukee yhä laajamittaisempi osallistumisemme startup-toimintaan eri puolilla maailmaa. Osallistumme säännöllisesti erilaisten startup-kiihdyttämöjen toimintaan, ja olemme kutsuneet kumppaneita kehittämään ja validoimaan kanssamme uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä rakentamaan prototyyppejä uudella Smart Partner Campuksella. Yhteistyö kumppaneiden kanssa Wärtsilän T&K-keskuksissa tuottaa nopeasti tietoa potentiaalisesta lisäarvosta asiakkaiden kannalta. Avoin innovaatiomalli nopeuttaa alan johtavien ratkaisujen luontia tuomalla yhteen ekosysteemin kyvykkyydet ja resurssit.