T&K-toimintamme vahvistaa asemaamme teknologiajohtajana

Wärtsilä on sitoutunut vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. T&K-toiminnan tarkoituksena on lujittaa jatkuvasti yhtiön teknologista johtoasemaa ja vahvistaa entisestään kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja, joiden perustana on luotettava, tehokas ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen teknologia.

Wärtsilän T&K-toiminnan fokus on digitaalisuudessa, älykkäässä teknologiassa, uusissa tuotteissa ja ratkaisuissa, jotka ovat koko elinkaarensa ajan joustavia, tehokkaita, luotettavia, turvallisia, kustannustehokkaita käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneista tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja luo edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Käyttämällä etupainoista kehittämisprosessia sekä modularisointia, simulointitekniikkaa ja virtuaalitestausta ja -validointia Wärtsilä pystyy nopeuttamaan uusien ratkaisujen kehityssykliä sekä varmistamaan niiden luotettavuuden ja turvallisuuden laadusta tinkimättä.

Validointitestaus toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa on oleellinen keino nykyisten ratkaisujen suorituskyvyn parantamisessa. Näin kertyy sekä pitkäaikaista kokemusta todellisissa kenttäolosuhteissa että edellytyksiä uusille ja paremmille ratkaisuille. Myös kenttäasennukset ovat arvokkaita tilaisuuksia saada lisää kokemusta ja laajempaa näkemystä uudesta teknologiasta ja uusista ratkaisuista.

Tuotteet päästetään markkinoille vasta sitten, kun kaikki validointiprosessin laboratorio- ja kenttävaiheet on läpäisty ja Wärtsilän tiukat suorituskykyvaatimukset on täytetty.

Wärtsilä suojelee innovaatioitaan ja kilpailukykyään kiinnittämällä erityistä huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan ja yhtiön sisäisen avainosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme verkostoja ja klustereita, joiden avulla laajennamme tietojamme, taitojamme ja kapasiteettiamme solmimalla pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, insinööritoimistoihin, yliopistoihin sekä lisenssivalmistajiin ja muihin OEM-valmistajiin (Original Equipment Manufacturer).

RD2016_fi

HERCULES-ohjelma ja kestävää innovaatiota kumppanuuksien avulla

EU:n kuudenteen, seitsemänteen ja kahdeksanteen (Horizon 2020) puiteohjelmaan kuuluva pitkäaikainen tutkimus- ja kehitysohjelma HERCULES käynnistettiin vuonna 2002. Johtavat hidaskäyntisten ja keskinopeiden moottoreiden valmistajat Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel ja MAN Diesel & Turbo ovat tehneet yhteisen visionsa mukaisesti yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa uuden merimoottoriteknologian ja tähän liittyvien järjestelmien kehittämiseksi. Ohjelman neljäs vaihe, HERCULES-2, käynnistyi vuonna 2015. Sen tavoitteena on kehittää isoja polttoainejoustavia merimoottoreita, jotka mukautuvat parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristöönsä. HERCULES-2-projekti päättyy loppuvuodesta 2018, ja sen myötä päättyy myös koko HERCULES-ohjelma.

Koko HERCULES-tutkimus- ja kehitysohjelmassa oli mukana yli 75 kumppania, yliopistoa ja tutkimuslaitosta, ja sen kokonaisbudjetti oli yli 100 miljoonaa euroa. Monet HERCULES-ohjelmassa testatuista tekniikoista on otettu käyttöön tuotteissamme, ja ne ovat kartuttaneet tietämystämme.

ERI, Engines Research Initiative

Wärtsilä aloitti marraskuussa 2017 neljän johtavan suomalaisen yliopiston kanssa ainutlaatuisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on maailmanlaajuisesti korkeatasoinen tutkimustoiminta kestävien tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen löytämiseksi. Engine Research Initiative (ERI) ‑tutkimusohjelmassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto. Ohjelman pyrkimyksenä on luoda avoin tutkimusekosysteemi, jossa yhdessä muiden partnereiden kanssa kehitetään huipputason polttomoottoriteknologiaa kypsälle tasolle merenkulku- ja energiantuotantosektorien tulevaisuuden tarpeisiin.

© 2018 Wärtsilä