Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilän tavoitteena on parantaa taloudellista tulosta sekä luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Wärtsilä ei ole määritellyt aikataulua tavoitteiden saavuttamiselle.

Liikevaihto

Kasvu yli suhdannesyklin

TAVOITE
Kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
Keskitymme asemamme vahvistamiseen strategisilla markkinoilla sekä elinkaariliiketoiminnan kasvattamiseen.

KEHITYS
Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto pysyi vakaana ollen 5.170 miljoonaa euroa.

Liikevoitto

Tulos
TAVOITE
Liikevoittotavoite (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteena on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
Tuloksentekokykyä parannetaan jatkuvasti. Suhdannesykli ja tuotejakauma vaikuttavat tuloksentekokykyyn.

KEHITYS
Vuonna 2019 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 457 miljoonaa euroa eli 8,8% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisaste
TAVOITE
Nettovelkaantumisaste on alle 0,50.

KEHITYS
Vuonna 2019 nettovelkaantumisaste oli 0,30.

Osinko

Osinko
TAVOITE
Jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

KEHITYS
31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, mikä on 130,8% osakekohtaisesta tuloksesta.
© 2021 Wärtsilä