Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilän tavoitteena on parantaa tulosta ja luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Wärtsilä ei ole määritellyt aikataulua tavoitteiden saavuttamiselle.

Liikevaihto

Kasvuylisuhdannesyklin

TAVOITE
Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
Keskitymme asemamme vahvistamiseen strategisilla kasvumarkkinoilla.

KEHITYS
Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 5% 5.174 milj. euroon.

Liikevoitto

Tulos

TAVOITE
Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
Suorituskyvyn parantuminen jatkuvien parannusten kautta.

KEHITYS
Vuonna 2018 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 577 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisaste

TAVOITE
Tavoitteemme on, että nettovelkaantumisasteemme on alle 0,50.

KEHITYS
Vuonna 2018 nettovelkaantumisasteemme oli 0,14.

Osinko

Osinko

TAVOITE
Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

KEHITYS
Hallitus esittää, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, mikä vastaa 73,7% osakekohtaisesta tuloksesta.

© 2020 Wärtsilä