Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilän tavoitteena on parantaa tulosta ja luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Wärtsilä ei ole määritellyt aikataulua tavoitteiden saavuttamiselle.

Liikevaihto

  • TAVOITE: Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.
  • KEHITYS: Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 3% 4.923 milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen kasvu-% (CAGR) 2007−2017 oli 2,7%.
Kasvuylisuhdannesyklin2017

 

Liikevoitto

  • TAVOITE: Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.
  • KEHITYS: Vuonna 2017 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 590 milj. euroa, eli 12,0% liikevaihdosta.

 

Tulos2017

Pääomarakenne

  • TAVOITE: Tavoitteemme on, että nettovelkaantumisasteemme on alle 0,50.
  • KEHITYS: Vuonna 2017 nettovelkaantumisasteemme oli 0,10.

 

Nettovelkaantumisaste2017

Osinko

  • TAVOITE: Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.
  • KEHITYS: Hallitus esittää, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,38 euroa osakkeelta, mikä vastaa 70,8% osakekohtaisesta tuloksesta. 
Osinko2017
 
© 2018 Wärtsilä