Liiketoimintamalli

Päivitetty 27/07/2023

Wärtsilä toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille innovatiivisia teknologioita ja elinkaariratkaisuja. Energiateollisuudessa Wärtsilä tarjoaa voimajärjestelmien optimointiin muun muassa tulevaisuuden polttoaineilla toimivia säätövoimaratkaisuja, hybridiratkaisuja sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä joko yksittäisasennuksina tai kokonaisratkaisuina. Merenkulkualan tarjonta käsittää voimantuotanto- ja propulsiojärjestelmät, liikennöintiratkaisut, pakokaasujen käsittelysovellukset sekä kaasuja akselistoratkaisut. Wärtsilä kykenee yhdistämään merenkulkualan tuotteensa suuremmiksi integroiduiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi. Wärtsilän palveluvalikoima kattaa kaiken varaosista ja teknisistä asiantuntijapalveluista suorituskykyperusteisiin sopimuksiin, jotka varmistavat laitosten maksimaalisen elinkaaren sekä paremman hyötysuhteen ja suorituskyvyn. Yhtiö pyrkii maksimoimaan asiakkaidensa ympäristösuorituskyvyn ja taloudellisen tuloksen keskittymällä kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin teknologioissa ja palveluissa.

Wärtsilän yli 200 toimipistettä 79 maassa käsittävä myynti- ja palveluverkosto tarjoaa paikallisen tuen koko maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Wärtsilä toimii ensisijaisesti tytäryhtiöiden ja strategisten yhteisyritysten kautta. Yhtiön tuotantomalli perustuu kokoonpanoon, joten pitkäjänteiset suhteet maailmanlaajuiseen toimittajaverkostoon ovat erittäin tärkeitä. Wärtsilällä on noin 1 000 suoraa maailmanlaajuista materiaalitoimittajaa. Wärtsilän henkilöstöön kuuluu noin 17 500 työntekijää, jotka edustavat 127 kansallisuutta. Rekrytoimalla ja pitämällä yhtiössä parhaat mahdolliset osaajat Wärtsilällä on edellytykset olla ensisijainen yhteistyökumppani asiakkaille sekä kiinnostava työnantaja nykyisille ja uusille työntekijöille. Wärtsilä on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti ja odottaa toimittajiensa ja liikekumppaneidensa noudattavan yhtä korkeita juridisia ja eettisiä normeja ja toimintatapoja.

 

Valuecreation_Finnish