Maturiteettiprofiili

Alla oleva tieto on vuoden 2016 vuosikertomuksesta.

Korollinen lainapääoma

2016 2015
Pitkäaikaiset velat  520 492
Lyhytaikaiset velat  108 232
Lainasaamiset  -7 -18
Rahavarat  -472 -334
Netto  150 372
fin_Maturity_profiles
fin_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_FIN
© 2018 Wärtsilä