Maturiteettiprofiili

Alla oleva tieto on vuoden 2020 vuosikertomuksesta.

Korollinen lainapääoma

2020  2019
Pitkäaikaiset velat 1 005  851 
Lyhytaikaiset velat 156  58 
Lainasaamiset -1  -1 
Rahavarat -919  -358 
Netto 394  726 

fin_Maturity_profiles
fin_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_FIN
 
 
© 2021 Wärtsilä