Maturiteettiprofiili

Alla oleva tieto on vuoden 2018 vuosikertomuksesta.

Korollinen lainapääoma

2018   2017
Pitkäaikaiset velat 748   517
Lyhytaikaiset velat 74   102
Lainasaamiset -3   -5
Rahavarat -487   -379
Netto 333   234
fin_Maturity_profiles
fin_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_FIN
 
 
© 2020 Wärtsilä