Maturiteettiprofiili

Päivitetty 23.2.2023

Korollinen lainapääoma

20222021 
Pitkäaikaiset velat517694
Lyhytaikaiset velat16682
Lainasaamiset-14
Rahavarat-464-964
Netto4814
Erääntymisprofiili 2022
Lainat 2022
Vahvistetut luottolimiittisopimukset 2022