Maturiteettiprofiili

Alla oleva tieto on vuoden 2017 vuosikertomuksesta.

Korollinen lainapääoma

 2017 2016
Pitkäaikaiset velat  517  520
Lyhytaikaiset velat  102  108
Lainasaamiset  -5  -7
Rahavarat  -379  -472
Netto  234  150
fin_Maturity_profiles
fin_Loans
Committed_revolving_credit_facilities_FIN
© 2018 Wärtsilä