Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

 • Perustiedot

 • Laatimisperusteet

 • IFRS-standardimuutokset

 • Johdon harkintaan perustuvat ratkaisut ja arvioiden käyttö

 • Yhdistelyperiaatteet

 • Työsuhde-etuudet

 • Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

 • Aineelliset hyödykkeet

 • Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset

 • Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen

 • Sijoituskiinteistöt

 • Vuokrasopimukset

 • Vaihto-omaisuus

 • Rahoitusvarat ja -velat

 • Varaukset ja ehdolliset velat

 • Tuloverot

 • Osingot

© 2021 Wärtsilä