Johdon osakkeenomistus


Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2019 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 226.930 kpl eli 0,04% koko osakekannasta ja äänivallasta. 

Wärtsilä julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5.000 euron kynnysarvon (nettottamatta) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti. Wärtsilä julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen.
 

Johdon liiketoimet

Wärtsilä Oyj Abp - Johdon liiketoimet: Johnstone, Tom

by Wärtsilä Corporation | touko 15, 2020

Wärtsilä Oyj Abp - Johdon liiketoimet: Johnstone, Tom

Viitaten Investor AB:n Listed Companies -liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden puheenjohtajille tarjoamaan mahdollisuuteen sijoittaa osto-optioihin, Tom Johnstone on ilmoittanut tehneensä seuraavan liiketoimen.

 

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tom Johnstone
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20200515161049_9
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-15
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: STOCK OPTION
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 226 000 Yksikköhinta: 1,325 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 226 000 Keskihinta: 1,325 EURLisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä