Johdon osakkeenomistus


Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2019 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 226.930 kpl eli 0,04% koko osakekannasta ja äänivallasta. 

Wärtsilä julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5.000 euron kynnysarvon (nettottamatta) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti. Wärtsilä julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen.
 

Johdon liiketoimet

Wärtsilä Oyj Abp - Johdon liiketoimet: Rauramo, Markus

by Wärtsilä Corporation | touko 13, 2020

Wärtsilä Oyj Abp - Johdon liiketoimet: Rauramo, Markus

Wärtsilän 5.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina. Päätöksen nojalla osakkeita on hankittu hallituksen varapuheenjohtaja Markus Rauramolle seuraavasti:

 

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rauramo, Markus
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20200513142852_11
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003727
Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6 325 Yksikköhinta: 6,64 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 6 325 Keskihinta: 6,64 EUR


Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä