Liiketoimintaperiaatteet

Wärtsilä on sitoutunut kestävään liiketoimintaan. Edistääkseen konsernin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin etuja Wärtsilä pyrkii liiketoiminnassaan ylläpitämään korkeimpia juridisia ja eettisiä normeja. Jokaisen Wärtsilän työntekijän odotetaan toimivan vastuullisesti ja rehellisesti sekä noudattavan näitä periaatteita ja niihin liittyviä politiikkoja ja ohjeita. 

Liiketoimintaperiaatteet

 • Lainmukaisuus

 • Avoimuus

 • Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

 • Oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt

 • Työterveys ja -turvallisuus

 • Eturistiriidat

 • Lahjonnan ja lahjusten torjunta

 • Ympäristö

 • Viranomais- ja paikallisyhteisösuhteet

 • Innovointi ja luottamuksellisen tiedon suojeleminen

 • Kirjanpidon virheettömyys

 • Kilpailu ja reilu liiketoiminta

 • Petosten torjunta

 • Toimeenpano

 • Rikkomusten raportointi

 • Seuraamukset

© 2019 Wärtsilä