Toimielimet


Wärtsilän käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Hän vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Konsernijohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtokunta.

governing_FI
© 2018 Wärtsilä