SIJOITTAJAT

Ennakointi ja sitoutuminen

Wärtsilä (HEL) 6,73 -0,47 2 706 312 OMXH 9 630,05 -2,83% 28.10.2020 18.36

Tervetuloa Wärtsilän sijoittajasivuille

Tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsaus julkaistu 23.10.2020 klo 13.30
Osavuosikatsaus Q3 2020 (pdf)   
Tulosesitys Q3 2020 (pdf)
Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestettiin webinaarina klo 15.00. Webinaarin nauhoite on nyt saatavilla.

Wärtsilä nimittää Håkan Agnevallin uudeksi konsernijohtajaksi
Wärtsilän hallitus on nimittänyt Håkan Agnevallin Wärtsilän uudeksi konsernijohtajaksi. Agnevall aloittaa tehtävässä viimeistään huhtikuussa 2021. Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.
Linkki pörssitiedotteeseen 30.9.2020

Tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä
Wärtsilän lakisääteisten tietojen viralliset raportointikielet ovat tästä eteenpäin suomi ja englanti. Ruotsinkieliset materiaalit ovat saatavilla verkkosivuilla tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan.
Tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020

Yhtiökokous 2020 
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2020 Helsingin Messukeskuksen Siivessä.
Wärtsilän yhtiökokouksen päätökset
Konsernijohtajan esitys yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Palkitsemispolitiikka

Wärtsilä vuonna 2019

Tammi-syyskuu 2020

  • Tilauskertymä laski 14% 3 240 miljoonaan euroon (3 772)
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 12% 5 265 miljoonaan euroon (5 982)
  • Liikevaihto laski 3% 3 385 miljoonaan euroon (3 486)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 0,96 (1,08)
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 32% 172 miljoonaan euroon (254), joka oli 5,1% liikevaihdosta (7,3)
  • Tulos/osake laski 0,13 euroon (0,20)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 407 miljoonaan euroon (-63) 

IR-tiimi

Natalia Valtasaari
 
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 709 5637
s-posti: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 709 1114
s-posti: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Sijoittajasuhdekoordinaattori
puh. 010 709 5445
s-posti: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Viimeisimmät tiedotteet

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

by Wärtsilä Corporation | syys 21, 2020

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 18.9.2020.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,78% 0,78% 5,57% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,03% 0,54% 5,58%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 28 308 228 4,78%
YHTEENSÄ A 28 308 228 4,78%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 4 372 957 0,73%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 295 818 0,04%
YHTEENSÄ B 4 668 775 0,78%
 

Kari Hietanen

 

Atte Palomäki

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

© 2020 Wärtsilä