SIJOITTAJAT

Ennakointi ja sitoutuminen

Wärtsilä (HEL) 7,11 -2,87 834 202 OMXH 9 670,92 0% 06.08.2020 18.36

Tervetuloa Wärtsilän sijoittajasivuille

Wärtsilän puolivuosikatsaus 2020

Puolivuosikatsaus 2020
Tulosesitys Q2 2020

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestettiin 17.7 klo 10.00. Tilaisuuden webcast-nauhoite on saatavilla täällä

Tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä
Wärtsilän lakisääteisten tietojen viralliset raportointikielet ovat tästä eteenpäin suomi ja englanti. Ruotsinkieliset materiaalit ovat saatavilla verkkosivuilla tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan.
Tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020

Yhtiökokous 2020 
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2020 Helsingin Messukeskuksen Siivessä.
Wärtsilän yhtiökokouksen päätökset
Konsernijohtajan esitys yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Palkitsemispolitiikka

Wärtsilän vuosikertomus 2019 julkaistu verkossa
Sähköinen vuosikertomus sisältää yhtiön liiketoimintakatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokonaisuudessaan, kestävän kehityksen katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä Wärtsilän vuoden 2019 tilinpäätöksen.
Tämä on Wärtsilä -esite on nyt myös julkaistu. 

Wärtsilä vuonna 2019

Tammi-kesäkuu 2020

  • Tilauskertymä laski 19% 2 259 miljoonaan euroon (2 793)
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 12% 5 401 miljoonaan euroon (6 157)
  • Liikevaihto kasvoi 1% 2 390 miljoonaan euroon (2 368)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 0,95 (1,18)
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 48% 111 miljoonaan euroon (215), joka oli 4,7% liikevaihdosta (9,1)
  • Tulos/osake laski 0,09 euroon (0,21)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 293 miljoonaan euroon (-2)

IR-tiimi

Natalia Valtasaari
 
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 709 5637
s-posti: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 709 1114
s-posti: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Sijoittajasuhdekoordinaattori
puh. 010 709 5445
s-posti: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Viimeisimmät tiedotteet

Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä

by Wärtsilä Corporation | kesä 16, 2020

Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä

Wärtsilän lakisääteisten tietojen viralliset raportointikielet ovat tästä eteenpäin suomi ja englanti. Lopettamalla ruotsin kielen käytön raportointikielenä Wärtsilä pyrkii varmistamaan taloudellisen raportoinnin ja tiedotteiden julkaisun nopeuden ja tehokkuuden. Päätökseen vaikutti myös tuotetun ruotsinkielisen materiaalin vähäinen käyttö. Wärtsilän 23.9.2010 hyväksytty tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta raportointikielissä.

Kaikki ruotsinkieliset viestintämateriaalit ja dokumentit, kuten pörssi- ja lehdistötiedotteet, esitysmateriaalit sekä osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset, ovat saatavilla Wärtsilän verkkosivuilla tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan. 
Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.
 

Kari Hietanen                                                       Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat               Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

 

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020

© 2020 Wärtsilä