SIJOITTAJAT

Ennakointi ja sitoutuminen

Wärtsilä (HEL) 10,59 -2,13 2 043 526 20.09.2021 18.29 OMXH 12 518,42 -2,03% 20.09.2021 18.30

Tervetuloa Wärtsilän sijoittajasivuille

Puolivuotiskatsaus 2021
Wärtsilä julkisti vuoden 2021 puolivuotiskatsauksen tiistaina 20.7. kello 8:30.
Puolivuosikatsaus 2021 (pdf)
Tulosesitys Q2 2021 (pdf)

Kello 10:00 pidetyn webinaarin tallenne nyt saatavilla.

 

Tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsaus julkaistu 22.4.2021 klo 8:30
Osavuosikatsaus Q1 2021 (pdf)
Tulosesitys Q1 2021 (pdf)

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestettiin webinaarina klo 10:00. Webinaarin nauhoite on nyt saatavilla.

Yhtiökokous 2021 
Yhtiökokous pidettiin Wärtsilän pääkonttorilla torstaina 4.3.2021 klo 15:00. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokousmateriaalit

Vuosikertomus vuodelta 2020
Vuosikertomus sisältää yhtiön liiketoimintakatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vuoden 2020 palkitsemisraportin, kestävän kehityksen katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen. 
Linkki pörssitiedotteeseen

Wärtsilä vuonna 2020

Tammi-kesäkuu 2021

  • Tilauskertymä kasvoi 6% 2 398 miljoonaan euroon (2 259)
  • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 17% 1 308 miljoonaan euroon (1 120)
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 3% 5 238 miljoonaan euroon (5 401)
  • Liikevaihto laski 13% 2 078 miljoonaan euroon (2 390)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (0,95)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 1% 112 miljoonaan euroon (111), joka oli 5,4% liikevaihdosta (4,7)
  • Liiketulos laski 7% 94 miljoonaan euroon (101), joka oli 4,5% liikevaihdosta (4,2)
  • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,10 euroon (0,09)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 312 miljoonaan euroon (293)

IR-tiimi

Hanna-Maria Heikkinen

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 709 1461
s-posti: hanna-maria.heikkinen@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 709 1114
s-posti: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Tiia Tikkanen

Tiia Tikkanen
Sijoittajasuhdeasiantuntija
puh. 010 709 1630
s-posti: tiia.tikkanen@wartsila.com
LinkedIn

Viimeisimmät tiedotteet

Wärtsilä käynnistää laajan testiohjelman kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja

by Wärtsilä Corporation | heinä 14, 2021

Suomenkielinen tiivistelmä englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä vie energia- ja merenkulkualaa kohti hiilivapaita ratkaisuja kehittämällä tulevaisuuden polttoaineita. Testiohjelma Wärtsilän polttoainejoustavilla moottoreilla tekee yhtiöstä edelläkävijän vedyn ja ammoniakin käyttöönotossa toimivina moottoripolttoaineina.

Vety ja ammoniakki eivät sisällä hiiltä, joten niiden käytöstä ei synny hiilidioksidipäästöjä. Wärtsilän moottorilaboratoriossa Vaasassa suoritettiin vastikään laaja-alaiset moottoritestit, joilla määritetään optimaaliset parametrit näillä polttoaineilla toimiville moottoreille. Testitulokset ovat erittäin rohkaisevia. Yksi testimoottori suoriutui tyypillisellä merenkulun kuormitusalueella erinomaisesti käytettäessä polttoainetta, jonka ammoniakkipitoisuus on 70 %. Testit suoritettiin onnistuneesti myös toisella moottorilla käyttämällä puhdasta vetyä.

Testausta jatketaan tulevina vuosina. Tavoitteena on määrittää toteuttamiskelpoisimmat moottoriratkaisut voimalaitosten ja meriteollisuuden sovelluksiin ja mahdollistaa siirtyminen hiilineutraaliin tulevaisuuteen vihreillä polttoaineilla.

Wärtsilä arvioi puhdasta vetyä käyttävän moottori- ja voimalaitoskonseptinsa valmistuvan energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. Merenkulun markkinoille yhtiö odottaa saavansa ammoniakkiseoksella toimivan moottorin jo tänä vuonna. Puhtaalla ammoniakkipolttoaineella toimivan moottorikonseptin Wärtsilä arvioi olevan valmis vuonna 2023. Energiasektorilla on odotettavissa, että vihreällä vedyllä tuotetaan seitsemän prosenttia maailman energiantarpeesta vuoteen 2050 mennessä. 

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo: ”Nämä ovat merkkipaaluja Wärtsilän siirtyessäkäyttämään tulevaisuuden polttoaineita. Yhteiskunnan on investoitava merkittäviä summia vihreän vedyn kehittämiseen tarvittavaan infrastruktuuriin, mutta nämä investoinnit edellyttävät markkinavalmiita moottoreita, jotka pystyvät toimimaan uusilla polttoaineilla. Energia- ja meriteollisuus ovat irtautumassa hiilestä, ja näillä aloilla käytettävien moottoreiden polttoainejoustavuus on avain muutoksen mahdollistamiseen." 

Wärtsilä kehittää myös ammoniakin varastointi- ja jakelujärjestelmiä osana EU:n ShipFC-hanketta. Yhtiö on saanut jo merkittävää kokemusta ammoniakista suunnittelemalla lastinkäsittelyjärjestelmiä nestekaasuja kuljettaville aluksille, joista monet kuljettavat ammoniakia. Osana Demo2000-projektia Wärtsilä aloittaa ammoniakin testaamisen 4-tahtisessa merimoottorissa yhdessä asiakkaidensa, KnutsenOAS:n, Norjan Repsolin ja Equinorin kanssa Norjan Stordissa sijaitsevassa Sustainable Energy Catapult Centressä

Vetyä voidaan käyttää polttoaineena sellaisenaan tai raaka-aineena monenlaisten tulevaisuuden polttoaineiden, kuten ammoniakin ja synteettisen metaanin, valmistukseen.Näistä jokaisella on erilaisia etuja teollisuus- ja liikennesovelluksissa. Wärtsilän kaasumoottorit ovat erittäin joustavia ja ne pystyvät käynnistymään ja pysähtymään nopeasti. Kun tuuli- ja aurinkovoima vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan, Wärtsilän moottorit voivat tukea voimajärjestelmää nostamalla tehoa vaaditun kuormituksen täyttämiseksi, niin että täysi kapasiteetti saavutetaan alle kahdessa minuutissa.Yhtiön moottorit toimivat tällä hetkellä maakaasulla, biokaasulla, synteettisellä metaanilla tai vetyseoksilla, jotka sisältävät enintään 25 % vetyä. Wärtsilän moottorit pystyvät siirtymään tulevaisuuden polttoaineisiin, kuten puhtaaseen vetyyn ja ammoniakkiin, mikä varmistaa sen asiakkaiden liiketoiminnan kestävyyden tulevaisuudessa.

”Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti, mikä on välttämätöntä Pariisin sopimuksen noudattamiseksi. Jotta siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan onnistuu vuosisadan puoliväliin mennessä, tarvitaan huomattava määrä joustavaa säätöenergiaa vakaan energiansaannin varmistamiseksi silloin, kun aurinko ei paista tai tuuli puhalla. Säätötekniikoita on erilaisia, mutta moottorit ja akkuvarastointi kuuluvat osana ydinratkaisuun. Kehittämällä vihreällä vedyllä toimivia moottoreita mahdollistamme verkon tasapainottamisen 100-prosenttisesti uusiutuvalla prosessilla, mikä mahdollistaa huomisen energiajärjestelmät”, Håkan Agnevall lisää. 

”Wärtsilä on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kahteen asteeseen, ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivien moottoreiden kehittäminen on tässä ratkaisevan tärkeää. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on asettanut tavoitteeksi vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoden 2008 tasoon verrattuna vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi on asetettu tavoite vähentää merenkulun hiili-intensiteettiä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, mikä korostaa täten tarvetta nykyisten ja uusien älykkäiden tekniikoiden nopealle käyttöönotolle. Menestyksekkäät moottoritestit auttavat meitä tarkastelemaan erilaisia tulevaisuuden polttoaineita ja määrittämään optimaalisen sovelluksen jokaiselle kestävälle polttoaineelle", toteaa Wärtsilän polttoainetutkimusyksikön johtaja Mikael Wideskog.

Lue lisää englanniksi:

Press release Wärtsilä gas engines to burn 100% hydrogen

Wärtsilä Twentyfour7 Insights articles: 
Fuels of the Future 
What role can hydrogen play on the path to a 100% renewable energy future? 
Ammonia – fuel for thought in our deep-dive Q&A 
Forecasting the fuels of the future 
What does an ammonia-ready vessel look like?

Mediakontakti ja lisätietoja:

Ms Marit Holmlund-Sund 
General Manager, Marketing Communications 
Wärtsilä Marine Power 
Mobile +358 (0)40 538 3519 
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Kuvateksti:Wärtsilän moottorilaboratoriotiimi suorittaa Vaasassa laaja-alaisia testejä optimaalisten parametrien määrittämiseksi vety- ja ammoniakkipolttoaineilla toimiville moottoreille© Wärtsilä Corporation

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation, jossa myös kuvat voi ladata kuvat.

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä