SIJOITTAJAT

Ennakointi ja sitoutuminen

Wärtsilä (HEL) 7,12 -2,71 949 643 OMXH 9 670,92 0% 06.08.2020 18.36

Tervetuloa Wärtsilän sijoittajasivuille

Wärtsilän puolivuosikatsaus 2020

Puolivuosikatsaus 2020
Tulosesitys Q2 2020

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestettiin 17.7 klo 10.00. Tilaisuuden webcast-nauhoite on saatavilla täällä

Tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan muutosta yrityksen raportointikielissä
Wärtsilän lakisääteisten tietojen viralliset raportointikielet ovat tästä eteenpäin suomi ja englanti. Ruotsinkieliset materiaalit ovat saatavilla verkkosivuilla tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen ruotsinkielinen konsernisivusto suljetaan.
Tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020

Yhtiökokous 2020 
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2020 Helsingin Messukeskuksen Siivessä.
Wärtsilän yhtiökokouksen päätökset
Konsernijohtajan esitys yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Palkitsemispolitiikka

Wärtsilän vuosikertomus 2019 julkaistu verkossa
Sähköinen vuosikertomus sisältää yhtiön liiketoimintakatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokonaisuudessaan, kestävän kehityksen katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä Wärtsilän vuoden 2019 tilinpäätöksen.
Tämä on Wärtsilä -esite on nyt myös julkaistu. 

Wärtsilä vuonna 2019

Tammi-kesäkuu 2020

  • Tilauskertymä laski 19% 2 259 miljoonaan euroon (2 793)
  • Tilauskanta kauden lopussa laski 12% 5 401 miljoonaan euroon (6 157)
  • Liikevaihto kasvoi 1% 2 390 miljoonaan euroon (2 368)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 0,95 (1,18)
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 48% 111 miljoonaan euroon (215), joka oli 4,7% liikevaihdosta (9,1)
  • Tulos/osake laski 0,09 euroon (0,21)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 293 miljoonaan euroon (-2)

IR-tiimi

Natalia Valtasaari
 
Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 709 5637
s-posti: natalia.valtasaari@wartsila.com
LinkedIn
Emilia Rantala

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 709 1114
s-posti: emilia.rantala@wartsila.com
LinkedIn
Alexandra Carlzen

Alexandra Carlzén
Sijoittajasuhdekoordinaattori
puh. 010 709 5445
s-posti: alexandra.carlzen@wartsila.com
LinkedIn

Viimeisimmät tiedotteet

Wärtsilä nimittää Sushil Purohitin Energy-liiketoiminnan johtajaksi

by Wärtsilä Corporation | heinä 03, 2020

Sushil Purohit (48), insinööri, MBA, on nimitetty Wärtsilä Energy -liiketoiminnan johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi 3.8.2020 alkaen. Kyseisessä tehtävässä hän vastaa Wärtsilän Energy-liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti ja raportoi konsernijohtaja Jaakko Eskolalle.Wärtsilä Energy -liiketoiminnan nykyinen johtaja Marco Wirén jättää Wärtsilän ja siirtyy Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi, kuten aiemmin ilmoitettiin.

Purohit aloitti Wärtsilässä vuonna 1998 myynnin teknisenä tukena ja on sen jälkeen toiminut useissa keskeisissä Energy-liiketoiminnan myynnin ja johtamisen tehtävissä eri maantieteellisillä alueilla. Viime tammikuusta lähtien Purohit on johtanut Energy-liiketoimintaa Amerikassa, josta on viime aikoina muodostunut Wärtsilän aktiivisin voimalaitosprojektien ja -palveluiden alue.

 “Olen hyvin iloinen Sushilin liittymisestä johtokuntaamme Energy-liiketoiminnan johtajana. Yli 22-vuotisen Wärtsilä-uransa myötä hänellä on tarvittava osaaminen ja kokemus Wärtsilän johtavan aseman turvaamiseksi meneillään olevassa energiamurroksessa. Hänen avoin johtamistyylinsä ja miellyttävä persoonallisuutensa ovat menestyksekkäästi edesauttaneet strategiamme toteuttamista ja saavuttaneet asiakkaiden luottamuksen,” sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

“Otan tämän tilaisuuden nöyränä vastaan. Wärtsilällä on erittäin hyvä asema energiamarkkinoilla, ja meillä on edessämme paljon mahdollisuuksia. Lahjakkaan ja motivoituneen tiimin, virtaviivaistetun organisaation, markkinoiden johtavan teknologian ja jatkuvan innovoinnin myötä olemme sitoutuneet toimimaan merkittävässä roolissa energiainfrastruktuurin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ympäri maailmaa,” Sushil Purohit kommentoi nimitystään.

Atte Palomäki                                                     Kari Hietanen
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi            Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat  

 

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Sushil Purohit
Johtaja, Amerikan Energy-liiketoiminta
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +65 9771 3424
sushil.purohit@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut: 

Natalia Valtasaari 
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp 
Puh: 010 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä