cover_Wartsila_LNG-Tornio_8796

Wärtsilä kasvattaa nesteytetyn maakaasun kapasiteettia Pohjoismaissa

Nesteytetty maakaasu (LNG) on tällä hetkellä maailman nopeimmin osuuttaan lisäävä energianlähde. Maailmanlaajuisen konsultointiyritys EY:n tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä nesteytetyn maakaasun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan olevan lähes kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2012. Wärtsilä vastaa Euroopan pohjoisimmilla alueilla kasvavaan kysyntään rakentamalla täysin uuden LNG-terminaalin Tornioon.


TEKSTI: ISABELLE KLIGER KUVA: WÄRTSILÄ

Konsultointiyritys EY:n raportti korostaa maakaasun kasvavaa merkitystä maailman energianlähteiden yhdistelmässä. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) uusimman vuosittaisen energiakatsauksen (World Energy Outlook) mukaan maakaasu on ainoa fossiilinen polttoaine, joka kasvattaa osuuttaan maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla – vuonna 2010 osuus oli 21 %, ja sen arvioidaan olevan 25 % vuonna 2035. Samalla nesteytetyn maakaasun osuuden kasvun odotetaan olevan vielä voimakkaampaa.

Nämä ennusteet lupaavat hyvää Wärtsilälle, joka on yksi harvoista yrityksistä, jolla on kapasiteettia tarjota täydellinen valikoima LNG-palveluja niin, että ne kattavat kaasuketjun kaikki vaiheet aina kaasun etsinnästä ja porauksesta tuotantoon ja nesteytykseen saakka, sekä myös nesteytetyn maakaasun kuljetuksen, varastoinnin, uudelleenkaasutuksen ja jakelun. Wärtsilän kaasuratkaisujen tekniikka on ihanteellista sähköntuotantoon.

Suurin lajissaan

Täysin uusi Tornion terminaali keskittyy mainitun ketjun jälkimmäisen osan toimintoihin, eli varastointiin, uudelleenkaasutukseen ja jakeluun, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2018. Terminaali on Pohjoismaiden suurin, ja sieltä toimitetaan nesteytettyä maakaasua paljon energiaa käyttäville kaivosteollisuuden, terästeollisuuden ja meriliikenteen asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa.

”Hanke on mittava teollinen investointi tällä Meri-Lappina tunnetulla Etelä-Lapin alueella”, sanoo Timo Mahlanen, Wärtsilä Energy Solutions -yksikön kehityspäällikkö. ”Tornion terminaali vastaa tiukentuneisiin ympäristövaatimuksiin tukemalla siirtymistä öljystä kaasuun sekä auttamalla vähentämään CO2- ja rikkipäästöjä Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa.”

Nesteytetty maakaasu on kirkasta, väritöntä, hajutonta ja myrkytöntä nestettä, jota muodostuu, kun kaasu jäähdytetään –162 °C:seen. Muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna nesteytetty maakaasu on selvästi ympäristöystävällisempää: energiantuotannossa sen hiilijalanjälki on 25 % polttoöljyä ja 50 % hiiltä pienempi, ja sen rikkioksidien (SOx) päästöt ovat 99 % pienemmät ja typpioksidien (NOx) päästöt ovat 85 % pienemmät.


Tornion terminaali palvelee erilaisia yrityksiä, joihin kuuluvat
esimerkiksi teräksentuottajat Outokumpu ja SSAB, suomalainen
energiayhtiö EPV sekä norjalainen kaasunjakeluyritys Skangass.Kaukaiset varastot markkinoiden käytettävissä

Nesteytetyn maakaasun suosio perustuu pitkälti sen saatavuuteen. Kaasun nesteyttäminen paineistamalla ja jäähdyttämällä sekä nesteytetyn kaasun kuljettaminen asiakkaille on huomattavasti kalliimpaa kuin kaasun siirtäminen putkiston välityksellä, mutta nesteytetty maakaasu vie jopa 625 kertaa vähemmän tilaa kuin kaasumaisessa olomuodossa ollessaan. Tämän ansiosta sitä voidaan kuljettaa asiakkaille, jotka eivät voi päästä perinteisen kaasuputkiston piiriin. Näin kauempana olevat varastot voidaan liittää markkinoihin – ja myös kauempana olevat markkinat varastoihin.

Nesteytetyn maakaasun käytön kasvu luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Venäjä tuottaa tällä hetkellä alle 5 % maailman LNG-markkinoilla olevasta kaasusta, mutta se pyrkii nostamaan osuutensa 20 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Yhdysvalloissa liuskekaasubuumi näyttää muuttavan maan kaasun nettotuojasta kaasun viejäksi, ja asiantuntijat ennustavat, että amerikkalaisen nesteytetyn maakaasun vienti voi vuonna 2018 nousta jopa 75 miljardiin kuutiometriin. Tämän kehityksen rinnalla lisääntyy myös maailman LNG-säiliöaluskanta. Vuonna 2013 tuohon kantaan tuli 16 uutta jättikokoista säiliöalusta, ja vuonna 2014 niitä tuli vielä 31 lisää.

Kun LNG-säiliöalus pääsee määränpäähänsä, on sen lastina oleva nesteytetty maakaasu varastoitava ja joissain tapauksissa myös palautettava takaisin kaasumaiseen olomuotoon, ennen kuin se voidaan toimittaa loppuasiakkaille. Tällöin astuvat kuvaan Tornion terminaalin kaltaiset laitokset.

”Tornion terminaali tarjoaa täydellisen valikoiman LNG-palveluja”, kertoo Leif Enlund, myyntitarjouksista vastaava aluepäällikkö. ”Palvelut sisältävät varastoinnin 50 000 m3:n säiliössä, uudelleenkaasutuksen, putkistojakelun, alusten bunkrauksen, säiliöalusten uudelleenlastauksen sekä säiliöautojen ja konttien lastauksen nesteytetyn maakaasun jakelua varten.” 

 

Tornion terminaali on merkittävä virstanpylväs sekä
teollisuuden että ympäristön kannalta.Yhteisyrityksen tilaus

Wärtsilä solmi sopimuksen Tornion terminaalin kehittämisestä ManGa LNG Oy:n kanssa. Kyseessä on suomalainen yhteisyritys, joka koostuu neljästä alueella liiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä: teräksentuottajat Outokumpu ja SSAB, suomalainen energiayhtiö EPV sekä norjalainen kaasunjakeluyritys Skangass.

”Outokumpu käyttää nesteytettyä maakaasua ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksessaan ja EPV käyttää sitä paikallisessa voimalaitoksessaan”, Mahlanen selittää. ”SSAB puolestaan kuljettaa nesteytettyä maakaasua säiliöautolla Raahen terästehtaalleen ja Skangass tarjoaa nesteytettyä maakaasua alueen muille potentiaalisille asiakkaille sekä aluksille polttoaineeksi.”

Tornion terminaali on merkittävä virstanpylväs sekä teollisuuden että ympäristön kannalta – sekä myös Lapin alueen ja Wärtsilän kannalta.

”Asiakkaamme halusivat yhden toimittajan, joka voi toimittaa terminaalin avaimet käteen -tyyppisesti niin, että siihen sisältyvät kaikki suunnittelu-, hankinta- ja rakennustyöt (EPC). Wärtsilä oli itse asiassa ainoa yritys, jolla oli riittävästi kapasiteettia ja kokemusta tällaista projektia varten”, Enlund kertoo ja lisää, että Wärtsilä solmi myös kymmenen vuoden huoltosopimuksen, jonka mukaan Wärtsilä hoitaa yksinoikeudella kaikki terminaalin huolto- ja ylläpitotyöt.

Ei ole epäilystäkään siitä, että nesteytetyn maakaasun markkinoiden tulevaisuus näyttää valoisalta – ei vain maalla, vaan myös merellä. Esimerkiksi yhä enemmän rannikkoalueita, Pohjoismaita ympäröivät merialueet mukaan lukien, muutetaan rikkipäästöjen valvonta-alueiksi (SECA), jolloin entistä ympäristöystävällisempien polttoaineiden kysyntä kasvaa entisestään. Koska nesteytetyn maakaasun rikkipitoisuus on erittäin pieni ja se tuottaa merkittävästi vähemmän hiukkas- ja hiilipäästöjä, nesteytetty maakaasu on yksi niistä polttoaineista, jotka täyttävät SECA-alueille asetetut raja-arvot.

Konsultointiyritys EY ennustaa, että maailman nesteytetyn maakaasun kapasiteetti voi kaksinkertaistua tästä hetkestä vuoteen 2025. Tällä hetkellä ympäri maailmaa käynnissä olevien LNG-hankkeiden perusteella nesteytetyn maakaasun kapasiteetti kasvaa yli kolmanneksella jo vuoteen 2018 mennessä. Määrä vastaa Kiinan nykyistä nesteytetyn maakaasun ja putkikaasun yhteiskulutusta.

”Uskomme, että öljyn aika on nyt ohi”, Mahlanen toteaa. ”Kaasusta tulee seuraava johtava polttoaine sekä maalla että merikuljetuksissa.”

© 2022 Wärtsilä