Smart marine
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla

Ympäristöratkaisut

Ympäristönsuojelu on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat saaneet ihmiset tietoisemmiksi siitä, miten omat elintapavalinnat vaikuttavat ympäröivään maailmaan.


Alusten ja maalla sijaitsevien laitosten jätevesien aiheuttaman rehevöitymisen kautta tuhoamme hitaasti mutta varmasti meriämme, ja merenpohja on muuttumassa elottomaksi. Öljyvuodot ja kiinteät jätteet tuhoavat kokonaisia ekosysteemejä. Ihmisten luomien paikallisten ekosysteemien uudenlaiset pedot hävittävät lajeja. Merien eläimet kuolevat syötyään pois heitettyjä muoviroskia, jotka juuttuvat niiden ruoansulatusjärjestelmiin. Onneksi monet näistä ongelmista voidaan välttää cleantechin eli puhtaan teknologian, turvallisuustoimien ja maalaisjärjen avulla.

Wärtsilä on jo pitkään ollut mukana ratkaisemassa ympäristöön liittyviä ongelmia. Yhtenä merenkulkualan suurimmista ratkaisutoimittajista haluamme tarjota tehokkaita tuotteita, joista hyötyvät sekä asiakas että ympäristö. Olemme kehittäneet laajan valikoiman testattuja ympäristötuotteita, joihin kuuluu muun muassa järjestelmiä painolastien ja jätevesien käsittelyyn sekä pakokaasujen puhdistukseen.

Monet Wärtsilän tuotteista on kehitetty välitöntä ympäristöhyötyä ajatellen. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaidemme prosessien aiheuttamia saastuttavia päästöjä voimme varmistaa, että asiakkaat pystyvät jatkamaan toimintaansa herkillä alueilla ympäri maailman.

Ötökät pois painolastista

Nyt kun painolastivesien käsittelyä koskeva yleissopimus on viimeinkin ratifioitu, painolastivesien käsittelyjärjestelmien käyttöönottoa koskevat määräykset voivat auttaa haitallisten vieraslajien ongelmaan puuttumisessa.

Lue artikkeli >

Puhtaammin ja kirkkaammin

Olivatpa syynä sitten kiristyvät määräykset, asiakkaiden esittämät vaatimukset tai muutokset yrityksen politiikassa, varustamot etsivät koko ajan tapoja, joilla alukset saadaan kulkemaan entistä taloudellisemmin ja puhtaammin. Wärtsilän ympäristöratkaisujen Environmental Solutions -yksikkö voi tarjota varustamoille juuri oikeat työkalut näiden tavoitteiden saavuttamista varten.

Lue artikkeli >

Wärtsilä kasvattaa nesteytetyn maakaasun kapasiteettia Pohjoismaissa

Nesteytetty maakaasu (LNG) on tällä hetkellä maailman nopeimmin osuuttaan lisäävä energianlähde. Maailmanlaajuisen konsultointiyritys EY:n tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä nesteytetyn maakaasun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan olevan lähes kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2012. Wärtsilä vastaa Euroopan pohjoisimmilla alueilla kasvavaan kysyntään rakentamalla täysin uuden LNG-terminaalin Tornioon.

Lue artikkeli >


Wärtsilä mukaan Seabin Projectin globaaliin pilottiohjelmaan

Kumppanuus Seabinin kanssa on osa Wärtsilä-konsernin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Wärtsilä juhlii Suomen satavuotista itsenäisyyttä antamalla lahjoja kotimaalleen. Yksi lahjoista on Helsingin kaupungille ja Helsingin satamalle käyttöön annettavat Seabin-meriroskikset, joilla puhdistetaan Itämerta Helsingin edustalla.

Wärtsilää ja Seabin projectia yhdistävät rakkaus meriin ja kestävän kehityksen mukaiset arvot.

Lue lisää projekstista täällä

© 2022 Wärtsilä