Suomi 100

Tulevaisuuden meret

Seabin-projekti

Wärtsilä työskentelee yhteistyössä Seabin Projectin kanssa seuraavat kolme vuotta ja sponsoroi sekä Helsingin kaupungin että sataman osallistumista ohjelmaan. Wärtsilän ja Seabinin kumppanuus pyrkii dynaamiseen ja monipuoliseen toimintaan hyödyntäen Wärtsilän kokemusta, teknologioita ja osaamista ympäristötuotteiden kehityksessä.


Kumppanuus Seabinin kanssa on osa Wärtsilä-konsernin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Yhtiö juhlii Suomen satavuotista itsenäisyyttä muun muassa tukemalla Helsingin kaupunkia ja satamaa meriympäristön puhdistamisessa.

Seabinin maailmanlaajuinen pilottiohjelma käynnistyy huhtikuussa 2017, jolloin uusin prototyyppi (V5 Hybrid) esitellään ja otetaan käyttöön eri puolilla maailmaa. Yksi sijoituspaikoista on Helsinki, joka on toistaiseksi ainoa kaupunki Pohjoismaissa johon Seabin asennetaan. Kolmen kuukauden testijakson aikana pilottikumppaneilta kerätään käyttökokemuksia ja tietoa, minkä pohjalta Seabinin kaupallinen myynti käynnistyy.

Seabin on uiva meriroskis, joka sijoitetaan veteen pienvenesatamissa, telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa, joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Pintavesi imetään Seabinin keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti. Seabinilla on myös potentiaalia kerätä talteen osa veden pinnalla ajelehtivista öljyistä ja muista epäpuhtauksista. Tällä hetkellä Seabin Projectin tiimi käyttää 12 voltin uppovesipumppuja, joissa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia ja puhtaita energialähteitä. Kyseeseen voi tulla aurinko-, aalto- tai tuulivoima riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käytettävissä olevista teknologioista.

Seabin marine scientist at work
Seabin prototype Vx
© 2022 Wärtsilä