Suomi 100

Tulevaisuuden meret

Lahjamme Suomelle

Wärtsilä tukee suomalaisyliopistojen tekniikan tutkimustyötä 1,3 miljoonalla eurolla.


Suomen 100-vuotislahjana Wärtsilä-konserni lahjoittaa suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille yhteensä 1 300 000 euroa. Wärtsilä haluaa tukea erityisesti suomalaista tekniikan koulutusalaa ja näin osaltaan edistää suomalaisten yliopistojen tutkimusta sekä vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Merkittävin lahjoituksen saaja on Aalto-yliopiston tekniikan koulutusala. Aalto on monialainen yliopisto, joka toimii tekniikan lisäksi talouden ja taiteen aloilla. Myös Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi ja Svenska Handelshögskolan ovat lahjoituksen saajien joukossa.

”Wärtsilä haluaa tukea yliopistokoulutusta sekä lisätä yhteistyötä yliopistojen ja ulkopuolisen tiedeyhteisön kanssa. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia yhteistyöstä suomalaisyliopistojen kanssa, ja näemme, että tasokkaalla yliopistokoulutuksella on tärkeä osa Suomen pitämisessä kilpailukykyisenä”, sanoo konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Tuotekehitys ja tutkimus ovat jo pitkään olleet Wärtsilän toiminnan kulmakiviä. Vuonna 2015 Wärtsilä tehtiin paljon työtä sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioissa, erityisesti hyötysuhteen kehittämisessä, polttoainejoustavuudessa ja ympäristövaikutusten alentamisessa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 132 milj. euroa, mikä vastaa 2,6% liikevaihdosta. Wärtsilän tuotekehityksessä työskentelee yhteensä noin 700 henkeä.
© 2022 Wärtsilä