Wärtsilä toimittaa kaksi lämpölaitosta Stora Enson sahoille Venäjälle

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 27 joulukuuta 2006 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 27.12.2006

Wärtsilä on saanut kahden lämpölaitoksen tilauksen Stora Ensolta. Puupohjaisia polttoaineita käyttävät laitokset toimitetaan Stora Enson sahoille Venäjälle. Laitosten yhteisteho on 24 MWth.

Toinen laitos rakennetaan Impilahdelle, Karjalan alueelle ja toinen Nebolchiin, Novgorodin alueelle. Impilahden laitos on lämmön tuotannossa syyskuussa 2007 ja Nebolchin laitos lokakuussa 2007.

Molemmat laitokset käyttävät polttoaineena kuorta, jota saadaan Stora Enson sahoilta. Laitokset tuottavat kuumaa vettä sahojen tarpeisiin. Laitoksella on sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä, sillä polttoaine on sahan sivutuote, ja lisäksi se on hiilidioksidipäästöjen osalta neutraali.

”Valitsimme laitosten toimittajaksi Wärtsilän, koska heillä on pitkäaikainen kokemus lämpölaitosten toimittamisesta Venäjälle. Wärtsilällä on tarvittavat luvat ja lisenssit toimittaa laitoksia, myös pitkäaikainen aikaisempi yhteistyö ja hyvät kokemukset Wärtsilän laitoksista edesauttoi valintaa,” kertoo Tapio Särkkä, Projektipäällikkö, Stora Enso Timber Oy Ltd.

Stora Ensolla on käytössä seitsemän Wärtsilä BioEnergy –laitosta yhteisteholtaan 52 MWth. Laitokset sijaitsevat Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Lisätietoja: Leo Malvasto, markkinointijohtaja, Venäjä ja IVY-maat, Wärtsilä BioPower, puh. 040 704 6391 tai Eeva Kainulainen, tiedotusjohtaja, Wärtsilä, puh. 010 709 5235.

Tästä tiedotteesta on kaksi versiota. Tämä on lyhennetty versio. Pidempi, englanninkielinen tiedote sisältää enemmän teknisiä tietoja. Tiedotteet ovat saatavissa internet-sivuilta osoitteesta www.wartsila.com.

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 13 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.