Media
MEDIA
at Wärtsilä in Denmark

Fuld kraft frem – En lys fremtid for Zero Emission færger

Wärtsiläs nulemissionsteknologi understøtter opfyldelsen af lovkrav

I øjeblikket varierer finansieringsniveauet og infrastrukturen, der er til rådighed for at reducere emissionerne fra færgedrift, fra land til land, idet nogle tager mere proaktive skridt end andre i retning af en fremtid med nulemissioner. Norge fører an på nuværende tidspunkt takket være en indsats for lavere emissioner, der bakkes op af et regeringsprogram med tilskud og finansiering. Internationale regler, der søger at begrænse emissionerne og øge tilgængeligheden af landstrøm, forventes at blive strammet i de kommende år, hvilket betyder, at alle lande skal øge deres indsats for at nå de krævede niveauer.

Wärtsiläs globale tilstedeværelse og avancerede løsninger gør virksomheden godt rustet til at reagere på dette stigende pres, samt til at   samarbejde med offentlige myndigheder og havneadministratorer om at udvikle bæredygtige strategier og løsninger. Wärtsiläs avancerede nulemissionsteknologi kan bidrage til at reducere emissionerne over hele linjen fra batterier til energilagring ombord, sammen med et hurtigt opladningssystem og vedvarende strøm på land. For de, der ikke er klar til fuld nulemissionsteknologi, kan Wärtsilä’s hybridteknologi reducere emissionerne med op til 30 % i forhold til traditionelle fremdrivningssystemer.

Arbejde hen imod en mere effektiv energistyring

Ingve Sørfonn, RDC-manager hos Wärtsilä, siger at man de seneste år har arbejdet hårdt på at udvikle intelligente marineløsninger, der reducerer shippingbranchens CO2-aftryk. "Vi har drevet meget forskning og udvikling i løbet af de sidste 10 år, og vi fortsætter med at afprøve forskellige hybridsystemer, kablede og trådløse opladningssystemer, og vi ser på forskellige grønne brændstoffer og elektriske systemer. Vi har også samarbejdet med vores Voyage-forretningsenhed om autonome operationer som automatisk sejlads og dokning, som - selv om deres vigtigste mål er at gøre driften sikrere og mere konsistent - også har potentiale til at spare energi."

Wärtsiläs hybrid- og nulemissionsteknologier til fremdrivning har det unikke energistyringssystem EMS (Energy Management System). "Dette er et af de vigtigste elementer i designet af vores system," siger Jon Storholt, chef for Power & Systems Integration hos Wärtsilä. "EMS er hjernen i systemet, der er i stand til at forbinde og optimere strømkilder og opfylde krav til levering af effektiv fremdrivning, mens det styrer denne proces på en effektiv og stabil måde. EMS er også i stand til at tilpasse sig den omgivende teknologi, efterhånden som nye lagrings- og brændstofsystemer bliver udviklet." Ved siden af reduktionen i emissioner giver nulemissionsteknologi også øget effektivitet og lavere støjniveauer. "Ombord har du avanceret strømelektronik og et energistyringssystem, der giver mere end 80 % samlet effektivitet," forklarer Sørfonn. "Effektiv anvendelse af tilgængelig energi fører til lavere energiomkostninger og reducerede vedligeholdelseskrav, hvilket giver besparelser på op til 50 % i driftsomkostninger."

 

Boreal Sjö-færger fremviser nulemissionskapaciteter

Som anerkendelse for sine batteribaserede løsninger til nulemission og hybridfremdrivning blev Wärtsilä tildelt en kontrakt i april 2020 på at designe og udstyre to nye nulemissionsfærger til det norske færgeselskab Boreal Sjö. Færgerne, der er 30 og 50 meter lange, og som skal bygges i Holland, bliver udstyret med thrustermotorer, batterier ombord og landbaseret batteriopladningsudstyr, backupgeneratorer og forskellige elektriske systemer leveret af Wärtsilä. Storholt siger, at det er vigtigt, at færgerne fungerer som forventet: "Vores opgave er at sikre, at alle komponenter arbejder sammen så gnidningsløst som muligt ved at integrere systemerne til energilagring, strømkonvertering og strømstyring. Vores installation forenkler strømdistributionen ved hjælp af jævnstrøm i stedet for vekselstrøm, og vi er også i stand til at optimere systemets ydeevne baseret på faktiske data, hvilket forlænger fartøjernes levetid."

Sørfonn fremhæver, at Wärtsiläs engagement i designprocessen var vigtig: "På land er der en transformer og et overførselssystem samt et styresystem, der kommunikerer med fartøjet via en trådløs forbindelse til broen. At være ansvarlig for denne integration og samtidig stå for færgernes komplette design forenkler den overordnede proces, hvilket gør det lettere at integrere de forskellige teknologier. Vigtigt er det, at dette også giver os adgang til oplysninger om energiforbruget, hvilket virkelig er centralt for elektriske fartøjer, og det ville ikke have været så let at opnå med et design, der ikke var fuldt integreret af en enkelt leverandør."

 

Hvad byder fremtiden på med fremdrivningssystemer til nulemissionsfærger?

Selv om de internationale krav lægger pres på rederier og færgeselskaber for at få dem til at udvikle nulemissionsteknologi, mener Storholt, at branchen samtidigt bevæger sig hurtigt i denne retning: "Jeg vil sige, at nulemissioner allerede er ved at blive en ny standard for færger, så vi taler ikke kun om fremtiden her. Den hurtige udvikling af batteriers energieffektivitet har også været en faktor, der gør det muligt for færgeselskaber, især dem, der driver pendler- og kortdistanceruter, at imødekomme målsætninger for ren luft og reduceret støj."

Sørfonn er enig og tilføjer, at denne udvikling vil muliggøre en mere omfattende brug af teknologien: "Som tendensen fortsætter, vil vi være i stand til at indføre denne form for emissionsreducerende teknologi på endnu større færger, der sejler på længere ruter. For at gøre dette har vi brug for mere udvikling og investering i vedvarende energikapacitet og infrastrukturer i havnene, samt yderligere fremskridt inden for batteriteknologi. Med stigende efterspørgsel på nulemissionsfærger samt omkostninger, der er reduceret sammenlignet med traditionelle færger, bliver nulemissionsløsninger mere og mere attraktive for færgeselskaberne."

"Den udvikling inden for fremdrivningsteknologi og infrastrukturer på land som vi oplever netop nu, er i overensstemmelse med Wärtsiläs vision om at udvikle et intelligent maritimt øko-system, der understøtter fartøjer, havne og den omkringliggende infrastruktur" fortsætter Sørfonn og konkluderer, at "denne igangværende indsats kræver en bredere tilgang med samarbejde mellem en bred vifte af aktører, herunder havneejere, rederier og leverandører. Alt hænger sammen, og alle er afhængige af hinandens bidrag til at det kan fungere – og vi er her for at udfylde vores rolle."

© 2021 Wärtsilä