About Wärtsilä

Detta är Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda marinindustrin integrerade system, lösningar och produkter som är effektiva, ekonomiskt sunda och ekologiskt hållbara. Tack vare vårt teknologiska ledarskap på området och vår erfarenhet, know-how och vår personals engagemang kan vi skräddarsy innovativa, optimerade livscykellösningar som gynnar våra kunder runt om i världen.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av ultraflexibla kraftverk på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för baskraft, toppbelasting, reservproduktion och reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden produktion av förnybar energi. Wärtsilä Energy Solutions erbjuder också storskaliga solcellskraftverk, liksom LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2016 har Wärtsilä levererat totalt 60 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder världen över.

SERVICES
Wärtsilä stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera installationens verkningsgrad och prestanda. Vi har den mest kompletta serviceportföljen och det mest omfattande servicenätverket på både kraftverks- och sjöfartsmarknaden. Vi förbinder oss att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster var än våra kunder befinner sig - på det mest miljövänliga sättet.

Wärtsilä i korthet år 2016

 • Omsättning 4 801 milj. euro (5 029)
 • Rörelseresultatet 583 milj. euro (612)
 • Orderingång 4 927 milj. euro (4 932)
 • Orderstock vid utgången av året 4 696 milj. euro (4 882)
 • Antal anställda vid utgången av året 18 011 (18 856)

Wärtsilä Marine Solutions 2016

 • Omsättning 1 667 milj. euro (1 720)
 • Orderingång 1 285 milj. euro (1 599)
 • Orderstock vid utgången av året 2 017 milj. euro (2 558)
 • Antal anställda 6 074 (6 847)

Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskiner och system inom alla centrala sjöfartssegment.

Wärtsilä Services 2016

 • Omsättning 2 190 milj. euro (2 184)
 • Orderingång 2 194 milj. euro (2 324)
 • Orderstock vid utgången av året 999 milj. euro (958)
 • Antal anställda 10 567 (10 592)

Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service och underhåll för både fartygsmaskiner och kraftverk. Vid sidan om den traditionella serviceverksamheten har Wärtsilä utvidgat sitt serviceutbud till innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet, såsom märkesobunden service i huvudhamnar runt om i världen samt förebyggande konditionsbaserat underhåll av motorer och utbildning.

Wärtsilä Energy Solutions 2016 

 • Omsättning 943 milj. euro (1 126)
 • Orderingång 1 448 milj. euro (1 009)
 • Orderstock vid utgången av året 1 680 milj. euro (1 366)
 • Antal anställda 903 (959)

Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering samt för olje- och gasindustrin. Wärtsilä anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment.

© 2017 Wärtsilä