Marknadsandelar

Vid slutet av Q3 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 17,4 GW. Wärtsiläs marknadsandel var 14,7%.

Vid slutet av 2016 var Wärtsiläs marknadsandel inom marina medelvarviga huvudmotorer 51% och marknadsandelen för hjälpmotorer var 18%.

market share Q4 2016_se
    © 2017 Wärtsilä