Investerare

Förändringar i aktiekapitalet

 

År Transaktion Antal aktier Aktier totalt Aktiekapital, €
2011 Vederlagsfri emission 98.620.565 197.241.130 336.002.138,50
2008 Teckning av aktier mot optionsrätter 31.050 98.620.565 336.002.138,50
2008 Aktier emitterade i den vederlagsfria emissionen och sammanslagningen av aktieslagen 2.619.954 98.589.515 335.893.463,50
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   27.000   95.969.561  335.893.463,50
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   134.847   95.942.561  335.798.963,50
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   5.049   95.807.714  335.326.999,00
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   15.000   95.802.665  335.309.327,50
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   85.068   95.787.665  335.256.827,50
2007  Teckning av aktier mot optionsrätter   148.245   95.702.597  334.959.089,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter   893.625 95.554.352   334.440.232,00
2006  Teckning av aktier mot optionsrätter   32.436   94.660.727  331.312.544,50
2006 Teckning av aktier mot optionsrätter   22.200   94.628.291  331.199.018,50
2006  Teckning av aktier mot optionsrätter   8.400   94.606.091  331.121.318,50
2006  Teckning av aktier mot optionsrätter   58.350   94.597.691  331.091.918,50
2006  Teckning av aktier mot optionsrätter   421.650   94.539.341  330.887.693,50
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter   10.575   94.117.691  329.411.918,50
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter  300 94.107.116  329.374.906,00 
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter   33.900 94.106.816   329.378.856,00
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter  698.199  94.072.916  329.255.206,00 
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter  300.300  93.374.717  326.811.509,50 
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter 73.800  93.074.417  325.760.459,50 
2005  Teckning av aktier mot optionsrätter 272.250  93.000.617  325.502.159,50 
2005 Teckning av aktier mot optionsrätter 177.750  92.728.367  324.549.284,50 
2004 Fondemission  30.850.205   92.550.617 323.927.159,50 
2004  Konvertering av debenturlån   2.050.440 61.700.412  215.951.442,00 
2003 Konvertering av debenturlån 32.060  59.649.972  208.774.902,00 
2003  Tecknade värdepapper med optionsbevis   148.800 59.617.912  208.662.692,00 
2002  Konvertering av debenturlån   15.252 59.469.112  208.141.892,00 
2001  Tecknade värdepapper med optionsbevis   57.600 59.453.860  208.088.510,00 
2001  Konvertering av debenturlån   5.193.902 59.396.260  207.792.410,00 

 

Search