About us

Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet.

 

Omsättningsmålsättning Utveckling  Graf 

Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

År 2013 minskade Wärtsiläs omsättning med 1% till 4.654 milj. euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) 2003-2013 var 8%.   Tillväxt över konjunkturcykeln  
Lönsamhetsmålsättning  Utveckling  Graf

Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

År 2013 var vår rörelsevinst 520 milj. euro, 11,2% av omsättningen.   Lönsamhet  
Kapitalstruktursmålsättning Utveckling  Graf 

Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 0,50.

År 2013 var vår skuldsättningsgrad 0,15.   Skuldsättningsgrad  
Dividendmålsättning Utveckling   Graf 

Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.

Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2013, vilket motsvarar 53% av resultatet per aktie.   Resultat/aktie, dividend/aktie  

 

Search