About us

Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet.

Growth over the cycle 2014 se  

Profitability 2014 se  

 Capital structure 2014 se  

 Dividend 2014 se

Search