Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen raportit

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi 2013 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista.
 

Kaikki raportit ovat saatavilla tästä:

Sustainability Reports

Search